Prevalentie hematologische kanker

In 2019 waren er meer dan 55.000 personen in Nederland die in de 10 jaar daarvoor werden gediagnosticeerd met een hematologische kankersoort en nog in leven waren (10-jaarsprevalentie).

Meer informatie

Lees meer over de incidentie, behandeling en overleving van hematologische kankersoorten.