Prevalentie hematologische kanker

In 2017 waren er 51.569 personen in Nederland die in de 10 jaar daarvoor werden gediagnosticeerd met een hematologische kankersoort en nog in leven waren (10-jaarsprevalentie).