Overleving hematologische kanker

De overleving van hematologische kankers is sinds 1989 toegenomen. Tussen de verschillende hematologische maligniteiten zit wel groot verschil. Waar de 5-jaarsoverleving van bijvoorbeeld non-hodgkinlymfomen tot ruim 80% steeg, is slechts 26% van de mensen met acute myeloïde leukemie na 5 jaar nog in leven. Vanwege deze verschillen zijn overlevingscijfers per individuele maligniteit beschikbaar.