Overleving hematologische kanker

De relatieve 5-jaarsoverleving voor patiënten met diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL), multipel myeloom (MM) en folliculair lymfoom (FL) is in ruim 25 jaar significant gestegen. De relatieve 5-jaarsoverleving voor patiënten met DLBCL is in de afgelopen decennia gestegen met 20%. Voor patiënten met het FL en MM zijn deze percentages respectievelijk 21% en 25%.

Figuur 1: Het percentage relatieve 5-jaarsoverleving voor drie veelvoorkomende hematologische kankersoorten in de periode 1989-2016 naar periode van diagnose.

De sterk verbeterde overleving is grotendeels toe te schrijven aan de introductie van effectievere therapieën en betere inzet van therapie op geleide van het risicoprofiel, onder meer op basis van comorbiditeit en leeftijd. De meerwaarde van innovaties op het gebied van behandeling kan in veel gevallen alleen worden gerealiseerd door gerandomiseerde, gecontroleerde studies. De stichting Hemato-Oncologie Voor Volwassenen Nederland (HOVON) houdt zich sinds 1985 bezig met het verbeteren en bevorderen van behandelingen voor volwassen patiënten met hematologische kankersoorten.

Overleving naar stadium

De overleving van zowel DLBCL als FL wordt sterk bepaald door het stadium bij diagnose. In vergelijking met de algemene bevolking is de sterfte na 5 jaar bij patiënten met DLBCL en FL stadium I respectievelijk 18% en 3% hoger (oversterfte). Bij patiënten met DLBCL en FL stadium IV zijn deze percentages respectievelijk 46% en 19%.

Meer informatie

Lees meer over de incidentie, behandeling en prevalentie van hematologische kankersoorten. Of bekijk kwaliteitvanlevengegevens over de late gevolgen van hematologische maligniteiten, op basis van data uit PROFIEL