Incidentie hematologische kanker

Het totaal aantal diagnoses hematologische kanker is in een periode van ruim 25 jaar meer dan verdubbeld van circa 4.200 in 1989 naar 9.700 in 2016. Hematologische kankersoorten komen veel voor bij ouderen; bijna de helft van alle patiënten is 70 jaar of ouder als zij de diagnose krijgen. Het aantal patiënten met hematologische kanker zal gezien de vergrijzing de komende jaren dan ook aanzienlijk toenemen. 

Het diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL) en het folliculair lymfoom (FL) zijn de meest voorkomende vormen van lymfeklierkanker, het multipel myeloom (MM) van de plasmaceltumoren. 

Figuur 1. Absoluut aantal nieuwe gevallen van de drie meest voorkomende lymfeklierkanker. Cijfers over het diagnosejaar 2017 en 2018 zijn niet gepresenteerd, omdat de cijfers een voorlopige schatting betreffen. 

Sinds 2001 zijn een aantal hematologische ziektebeelden (zoals MDS en een aantal vormen van MPN) officieel erkend als kanker en daarom ook opgenomen in de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Dit verklaart de scherpe toename in het aantal nieuwe patiënten met een hematologische kanker tussen 2000 en 2001.

Figuur 2. Absoluut aantal nieuwe gevallen van hematologische kankersoorten. Cijfers over het diagnosejaar 2017 en 2018 zijn niet gepresenteerd, omdat de cijfers een voorlopige schatting betreffen.

Meer cijfers

De incidentie van leukemieplasmaceltumoren, myelodysplastische aandoeningen (MDS), myeloproliferatieve aandoeningen (MPN) is te vinden in de webapplicatie NKR Cijfers. Over de epidemiologie van AML is in 2019 een nieuwsbericht gepubliceerd.