nieuws over oncologische zorg

 • ‘We hebben een aantal mooie interventies gezien’, aldus projectleider Chantal Lammens (IKNL). Maandag 15 januari presenteerden 13 onderzoeksgroepen hun interventie voor het verbeteren van de psychosociale zorg voor mensen met kanker. Een adviescommissie, bestaande uit medewerkers van IKNL en sectorleden van het Landelijk overleg Psychosociale Oncologie, brengt voor 7 maart 2016 advies uit welke initiatieven daadwerkelijk geïmplementeerd worden.
  Lees meer
 • UMC Utrecht Cancer Center heeft IKNL vorig jaar (2015) gevraagd ondersteuning te bieden bij het opzetten van circa dertig oncologische zorgpaden. Het doel, het schematisch weergeven van de hoofdprocessen per tumortype en een aantal (generieke) behandelmodules voor alle tumorsoorten, is bijna afgerond. Begin 2016 wordt hieraan in samenwerking met professionals in het UMC Utrecht de laatste hand gelegd. Uit reacties blijkt dat de zorgpaden en modules beter inzicht geven in zorgprocessen elders in het ziekenhuis. Verder denkt IKNL mee over de implementatie van deze zorgpaden.
  Lees meer
 • Meander Medisch Centrum in Amersfoort heeft IKNL afgelopen jaar gevraagd om het zorgpad mammacarcinoom te evalueren met als vertrekpunt het perspectief van de patiënt. De evaluatie bestond uit een zogeheten ‘meeloopdag’, waarbij twee adviseurs van IKNL de verschillende fasen van het zorgpad mammacarcinoom stap voor stap doorliepen. De evaluatie leverde, naast diverse positieve punten, een aantal verbeterpunten op die inmiddels door Meander MC in het zorgpad zijn opgenomen.
  Lees meer
 • Sinds najaar 2015 stelt IKNL vier tumorspecifieke regiorapportages beschikbaar aan ziekenhuizen. Het gaat om colorectaalcarcinoom, mammacarcinoom, endometriumcarcinoom en blaas/niercelcarcinoom. In deze regiorapportages worden de uitkomsten van zorg van de ziekenhuizen onderling met elkaar vergeleken en worden meer tumorspecifieke details in kaart gebracht. “Regiorapportages geven een stevige impuls tot discussie over de kwaliteit van de geleverde, oncologische zorg”, aldus uroloog Harm van Melick.
  Lees meer
 • Oncokompas 2.0 geeft patiënten met kanker concrete adviezen om hun kwaliteit van leven te verbeteren. Het is een zelfmanagementinstrument, waarmee patiënten met kanker zelf de meest relevante informatie en begeleidende zorg kunnen vinden op het gebied van kwaliteit van leven, afgestemd op hun persoonlijke gezondheidssituatie en voorkeuren. Het instrument is ontwikkeld en gevalideerd door de Vrije Universiteit en VUmc met hulp van Zilveren Kruis Achmea, KWF Kankerbestrijding, Pink Ribbon en Nutricia. IKNL en Leven met Kanker ondersteunen het initiatief.
  Lees meer
 • De zevendaagse basiscursus Oncologie van IKNL voorziet nog altijd in een behoefte. Dat is in 2015 opnieuw gebleken. Aan de 28e editie van het ‘Oncologisch Spectrum’ is deelgenomen door 138 deelnemers. Een record. De cursus is bedoeld voor registratiemedewerkers, datamanagers, onderzoekers en (externe) medewerkers die actief betrokken zijn bij medisch onderzoek en trials. Dit najaar start de cursus opnieuw. Inschrijven is mogelijk vanaf mei 2016.
  Lees meer
 • In Utrecht en in Zwolle (voor zorgprofessionals uit Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Achterhoek en de Stedendriehoek in Twente) zijn in december 2015 een aantal regiobijeenkomsten gehouden over oncologische revalidatie onder de titel ‘Samen-werken aan zorg op maat’. De deelnemers werden op de hoogte gebracht van de belangrijkste wijzigingen in de richtlijn ‘Oncologische revalidatie’ met het accent op het aanbieden van ‘de beste behandeling op de juiste plek’ voor (ex-)patiënten met kanker. Een ruime meerderheid van de deelnemers is voorstander van meer samenwerking. “Met gedeelde kennis wordt de zorg voor de patiënt altijd beter.”
  Lees meer
 • Vijf zorginstellingen leggen op dit moment samen met IKNL de laatste hand aan de realisering van een behandelprogramma voor geriatrische oncologische revalidatie. Het gaat om Stichting Laurens (Rotterdam), Stichting Sint Jacob (Haarlem en omgeving), Verpleeghuis Evean in Oostergauw, Stichting RSZK in de Brabantse Kempen en het Geriatrisch Revalidatiecentrum Midden-Nederland. Via de beroepsverenigingen worden thans professionals benaderd om te reageren op het concept. Deze reacties worden meegenomen bij het verder aanscherpen van het behandelprogramma.
  Lees meer
Nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.

volg ons: