Nieuw IKNL-promotieonderzoek belicht het gebruik van radiotherapie bij kanker in Nederland

Proefschrift: Trends en variatie in radiotherapie in Nederland

Op 25 april promoveerde IKNL-onderzoeker Jelle Evers aan de Universiteit Twente op een onderzoek naar het gebruik van radiotherapie bij kanker in Nederland. Het onderzoek, uitgevoerd op basis van data uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) en in samenwerking met  de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO), biedt een diepgaand inzicht in het gebruik van primaire radiotherapie bij kanker.

Promotie_Jelle EversOp basis van data uit de Nederlandse Kankerregistratie brengt Evers de trends in kaart in het toepassen van radiotherapie bij de veelvoorkomende tumorsoorten ( longkanker (zowel niet-kleincellige longkanker (NSCLC) als kleincellige longkanker (SCLC)), borstkanker (zowel ductaal carcinoma in-situ (DCIS) als invasieve borstkanker), prostaatkanker en endeldarmkanker). De gegevens van de Nederlandse kankerregistratie lieten zien hoe bestraling past in de bredere aanpak van het behandelen van deze kankers. Er zijn veranderingen in de behandeling waargenomen die soms snel volgden op aanpassingen in behandelrichtlijnen, maar soms ook voorafgingen aan dergelijke aanpassingen. Andere veranderingen leken voornamelijk gedreven door technologische vooruitgang en ontwikkelingen in de organisatie van de gezondheidszorg.

Het onderzoek toonde ook aan dat de behandelingen niet voor elke patiënt hetzelfde zijn. Dit komt door verschillen in hoe kwetsbaar patiënten zijn, hun persoonlijke voorkeuren, en ook omdat niet elke plek in het land dezelfde behandelingsmethoden gebruikt. De verschillen in behandeling hingen ook samen met hoeveel ervaring en kennis er in een ziekenhuis aanwezig is.

Deze nationale inzichten kunnen clinici en beleidsmakers gebruiken bij het evalueren van behandelingspatronen met betrekking tot radiotherapie en het vinden van overeenstemming op regionaal of nationaal niveau.

In de discussie van zijn proefschrift gaat Evers daarnaast in op de te verwachten trends in de toekomst, op basis van projecties. Tijdens het symposium dat voorafging aan de promotieplechtigheid, ging men door op die lijn.

Symposium Passende zorg voor mensen met kanker in Nederland: de rol van radiotherapie toen, nu en in de toekomst

Voorafgaand aan de promotieplechtigheid werd een symposium georganiseerd. Wat is de toekomstige rol van radiotherapie met hierbij nieuwe technologieën en de tendens van passende zorg, ook in het kader van het Integraal Zorgakkoord. Hierbij kwamen thema’s zoals beeldvorming, de combinatie van bestralen en nieuwe geneesmiddelen en protonentherapie aan de orde. Sprekers waren prof. dr. Henk Struikmans, emeritus hoogleraar LUMC; prof. dr. Sjoerd Repping, UvA, Zorginstituut Nederland; prof. dr. Suresh Senan, Amsterdam UMC, lokatie VUmc; prof. dr. Liesbeth Boersma, UMC+; prof. dr. Wim van Harten, Universiteit Twente, NKI.

Meer informatie

Dr. Jelle Evers publiceerde eerder over zijn bevindingen die uiteindelijk in zijn proefschrift resulteerden:

Het proefschrift van Jelle Evers is op te vragen via bibliotheek@iknl.nl 

Medewerkers

Jelle Evers

clinical data scientist

lees verder
Gerelateerd nieuws

Invloed (type) behandeling op kwaliteit van leven dikkedarmkankerpatiënten

Er lijkt geen reden te zijn om patiënten met dikkedarmkanker adjuvante chemotherapie te onthouden voor wat betreft langetermijneffecten op hun gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven of ziektespecifieke symptomen. Dat concluderen drs. Simone Verhaar (TweeSteden Ziekenhuis), prof. dr. Lonneke van de Poll (IKNL) en collega’s op basis van een studie onder 1.600 overlevenden van dikkedarmkanker die tussen januari 2000 en juni 2009 werden gediagnosticeerd. De bevindingen gelden zowel voor patiënten ouder als jonger dan 70 jaar, en ongeacht of zij uitsluitend chirurgie of een combinatie van chirurgie en adjuvante chemotherapie kregen.

lees verder