Onderzoek

Palliatieve zorg is zorg die zich richt op de kwaliteit van leven van patiƫnten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid. Het doel van palliatieve zorg is om een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te realiseren, door bijvoorbeeld het voorkomen of verlichten van lijden. Gedurende het beloop van de ziekte of kwetsbaarheid heeft palliatieve zorg oog voor het behoud van autonomie en zorgt voor toegang tot informatie en keuzemogelijkheden.

IKNL draagt bij aan het verder verbeteren van de palliatieve zorg in Nederland door middel van registratie en onderzoek. Met deze datagedreven kennis kunnen zorgprofessionals de palliatieve zorg voortdurend blijven optimaliseren langs de lijnen van het Kwaliteitskader palliatieve zorg. De focus ligt hierbij op: 

Er is een grote behoefte aan meer inzichten en informatie over palliatieve zorg in Nederland. Daarnaast is er al meer informatie beschikbaar dan op het eerste gezicht lijkt.

Verschillende bestaande informatiebronnen bevatten deelaspecten die betrekking hebben op palliatieve zorg. Om deze inzichten eenduidig beschikbaar te stellen voor een breed publiek brengt IKNL samen met PZNL periodiek de Kerncijfers palliatieve zorg uit.

Kerncijfers palliatieve zorg

Kerncijfers palliatieve zorg hebben als doel het eenduidig beschikbaar stellen van informatie over palliatieve zorg uit reeds bestaande informatiebronnen die deelaspecten van palliatieve zorg bevatten. 'Kerncijfers palliatieve zorg' bestaat uit al beschikbare cijfers uit informatiebronnen zoals het Sterfgevallenonderzoek en het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek). Het doel van deze kerncijfers is informatie over palliatieve zorg beschikbaar stellen voor een breed publiek, zoals zorgverleners, bestuurders, beleidsmakers en ondersteuningsorganisaties palliatieve zorg. U vindt de ‘Kerncijfers palliatieve zorg’ ook op Palliaweb.