Begeleiding bij een KWF-aanvraag

Bent u van plan binnenkort te starten met een klinische studie, dan kunt u gebruik maken van de diensten van het trialbureau. Een trialconsulent kan u adviseren bij het invullen van de subsidieaanvraag voor wat betreft de dienstverlening van IKNL.

Ondersteuning bij een subsidieaanvraag 

Bij een onderzoeksaanvraag bij KWF is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor centraal en lokaal datamanagement, voor monitoring, trialconsulentschap (waaronder ondersteuning van het indieningsproces op centraal en lokaal niveau) van klinische studies en voor het uitvoeren van Quality of Life. Ons trialbureau kan deze diensten voor u verzorgen. Zij kunnen een inschatting maken van de benodigde financiering en hulp bieden bij het verwerken van dit deel van de subsidie in uw aanvraag.

KWF call 2021-II

Op 12 mei 2021 is de volgende deadline voor subsidieaanvragen bij KWF Kankerbestrijding (call 2021-II). Meer informatie over de scope van deze call evenals de planning van KWF-calls vindt u terug op de website van KWF.

Om tijdig inzicht te krijgen in onze mogelijkheden tot ondersteuning voor subsidieaanvragen bij KWF voor de call met als deadline 12 mei 2021, vragen wij u om eerder dan gebruikelijk uw verzoek bij ons kenbaar te maken. Wilt u gebruik maken van onze diensten en deze financieel goed verwerken in uw KWF subsidieaanvraag, laat dit dan zo snel mogelijk, maar in ieder geval vóór 1 maart 2021 aan ons weten. U maakt uw verzoek bij ons kenbaar door een ingevuld inventarisatieformulier bij ons aan te bieden via trialbureau@iknl.nl.

Data en voorwaarden van een KWF-subsidie

Voor de actuele opening en sluitingstermijnen met bijbehorende voorwaarden voor subsidieaanvragen voor de financieringsronde van de KWF-calls verwijzen we u naar de KWF-website.

Overige offerteaanvragen bij het IKNL trialbureau

Mocht u gebruik willen maken van onze diensten, vraag dan uiterlijk zes weken voor de call een offerte aan via trialbureau@iknl.nl. Lever alstublieft het inventarisatieformulier en een zo volledig mogelijk pakket definitieve studiedocumenten aan, zodat wij een zo goed mogelijke inschatting kunnen maken van de kosten. 

Mocht het niet haalbaar zijn uw verzoek zes weken voor een KWF-call aan te bieden en u wilt toch gebruik maken van onze diensten, dan kunt u uiterlijk zes weken voor de KWF-call uw wensen in ieder geval kenbaar maken door te mailen naar trialbureau@iknl.nl. Eén van onze trialconsulenten neemt dan zo snel mogelijk contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.

Ook voor andere vragen kunt u contact opnemen via trialbureau@iknl.nl.