Begeleiding bij een KWF-aanvraag

Bent u van plan binnenkort te starten met een klinische studie, dan kunt u gebruik maken van de diensten van het trialbureau. Een projectmanager kan u adviseren bij het invullen van de subsidieaanvraag voor wat betreft de dienstverlening van IKNL.

Ondersteuning bij een subsidieaanvraag 

Bij een onderzoeksaanvraag bij KWF is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor centraal en lokaal datamanagement, voor monitoring, projectmanagement (waaronder ondersteuning van het indieningsproces op centraal en lokaal niveau) van klinische studies en voor het uitvoeren van Quality of Life. Ons trialbureau kan deze diensten voor u verzorgen. Zij kunnen een inschatting maken van de benodigde financiering en hulp bieden bij het verwerken van dit deel van de subsidie in uw aanvraag.

Data en voorwaarden van een KWF-subsidie

Voor de actuele opening en sluitingstermijnen met bijbehorende voorwaarden voor subsidieaanvragen voor de financieringsronde van de KWF-calls verwijzen we u naar de KWF-website.

Overige offerteaanvragen bij het IKNL trialbureau

Mocht u gebruik willen maken van onze diensten, vraag dan uiterlijk zes weken voor de call een offerte aan via trialbureau@iknl.nl. Lever alstublieft het inventarisatieformulier en een zo volledig mogelijk pakket definitieve studiedocumenten aan, zodat wij een zo goed mogelijke inschatting kunnen maken van de kosten. 

Mocht het niet haalbaar zijn uw verzoek zes weken voor een KWF-call aan te bieden en u wilt toch gebruik maken van onze diensten, dan kunt u uiterlijk zes weken voor de KWF-call uw wensen in ieder geval kenbaar maken door te mailen naar trialbureau@iknl.nl. Eén van onze projectmanagers neemt dan zo snel mogelijk contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.

Ook voor andere vragen kunt u contact opnemen via trialbureau@iknl.nl.