Bekostiging

Palliatieve zorg wordt in verschillende zorgsettingen en door diverse zorgverleners en vrijwilligers aangeboden aan de patiĆ«nt en diens naasten. Op Palliaweb van PZNL is een overzicht te vinden van informatie rond de financiering van palliatieve zorg.   

Daarnaast staat op de site van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ook meer informatie over palliatieve zorg en de bekostiging ervan. 

Praktijkteam

Knelpunten rond financiering kunnen aan het praktijkteam Palliatieve zorg van VWS worden voorgelegd. Dit in 2016 opgerichte team is een samenwerking tussen de rijksoverheid, verzekeraars en partijen uit de palliatieve zorg. De werkwijze van het praktijkteam wordt in een korte film toegelicht. Het praktijkteam is bereikbaar via telefoonnummer 030 789 78 78. Of per e-mail.  

> Lees meer over het praktijkteam Palliatieve zorg op Palliaweb

Transmurale zorg

In het project TrAnsmurale PAlliatieve zorg met passende beko$tiging (TAPA$) wordt een passende bekostiging voor transmurale palliatieve zorg ontwikkeld.  

> Lees meer over TAPA$ op Palliaweb