Bekostiging

Palliatieve zorg wordt in verschillende zorgsettingen en door diverse zorgverleners en vrijwilligers aangeboden aan de patiĆ«nt en diens naasten. De 'handreiking financiering palliatieve zorg' biedt een overzicht van de regelgeving en de structuur rond de financiering van palliatieve zorg.   

In de handreiking wordt de financiering van palliatieve zorg in iedere zorgsetting via een casus beschreven. Daarnaast worden de mogelijkheden tot declareren van de zorgkosten belicht. De handreiking financiering bestaat sinds 2018 en wordt nu elk jaar herzien.

Praktijkteam

Knelpunten rond financiering kunnen aan het praktijkteam Palliatieve zorg van VWS worden voorgelegd. Dit in 2016 opgerichte team is een samenwerking tussen de rijksoverheid, verzekeraars en partijen uit de palliatieve zorg. De werkwijze van het praktijkteam wordt in een korte film toegelicht. Het praktijkteam is bereikbaar via telefoonnummer 030 789 78 78. Of per e-mail.  

> Lees meer over het praktijkteam Palliatieve zorg op Palliaweb

Transmurale zorg

In het project TrAnsmurale PAlliatieve zorg met passende beko$tiging (TAPA$) wordt een passende bekostiging voor transmurale palliatieve zorg ontwikkeld.  

> Lees meer over TAPA$ op Palliaweb

Meer informatie

Voor meer informatie over de bekostiging van palliatieve zorg kunt u contact opnemen met Chantal Pereira