nieuws over oncologische zorg

 • Patiënten met kanker die op zoek zijn naar betrouwbare informatie over wetenschappelijk onderzoek of overwegen om deel te nemen aan een trial, kunnen hiervoor terecht op kanker.nl/kankeronderzoek. In 2015 zijn deze pagina’s ruim 10.000 keer per maand geraadpleegd. Op de website staat een overzicht van alle trials in Nederland per kankersoort, specifieke informatie over de circa 200 lopende trials én algemene informatie voor patiënten én professionals over deelname aan deze trials. In het jaarverslag zijn meer feiten en cijfers te vinden over het gebruik van kanker.nl/kankeronderzoek.
  Lees meer
 • Organisatorische factoren in ziekenhuizen zijn van invloed op het aantal directe borstreconstructies dat wordt verricht na amputatie. Dat blijkt uit grootschalig onderzoek door IKNL. Prof. dr. Sabine Siesling: “Dit betekent een goede stap in de verbetering van de borstkankerzorg in Nederland. Een directe borstreconstructie na amputatie moet voor iedere patiënt die daarvoor in aanmerking komt en daarvoor kiest, beschikbaar zijn”. Directe reconstructie bespaart de patiënt met borstkanker een extra operatie en narcose en het cosmetische resultaat is meestal beter. Er zijn diverse redenen om niet direct een reconstructie te doen. Uit het onderzoek blijkt dat de organisatievorm voor 8% van invloed is op de mate waarin directe reconstructie wordt toegepast.
  Lees meer
 • In mei mag IKNL-bestuurder Peter Huijgens de prof. dr. P. Muntendam prijs in ontvangst nemen. Deze gaat ieder jaar naar iemand met bijzondere verdiensten op het vlak van kankerbestrijding in Nederland. Het geldbedrag van 50.000 euro dat met de prijs gemoeid is, besteedt de IKNL-bestuurder graag aan verder onderzoek naar de diagnose ‘primaire tumor onbekend’. Verrast was hij zeker toen hij vernam dat hij voorgedragen was voor deze eervolle prijs. Maar meteen daarna overheerste ook een gevoel van ingetogenheid. Want het bestrijden van kanker, dat doe je nooit alleen. Samenwerken, het vormen van een netwerk, is van cruciaal belang voor het welslagen.
  Lees meer
 • Op 4 maart heeft KWF Kankerbestrijding bekend gemaakt dat de Prof. dr. P. Muntendamprijs wordt toegekend aan Peter Huijgens vanwege zijn grote inzet voor de oncologische gezondheidszorg. Huijgens is sinds 2014 bestuurder van IKNL en was daarvoor aan het VUmc verbonden als hematoloog. Huijgens is verrast en vereerd maar blijft vooral ook bescheiden: 'Ik ben toevallig goed in mensen in contact brengen met elkaar. Want het bestrijden van kanker, dat doe je nooit alleen. Samenwerken is van cruciaal belang voor het welslagen.' Het geldbedrag van 50.000 euro dat met de prijs gemoeid is, besteedt Huijgens aan verder onderzoek naar de diagnose ‘primaire tumor onbekend’.
  Lees meer
 • Naar schatting zijn er op dit moment meer dan 4,3 miljoen mensen in Europa die een zeldzame vorm van kanker hebben gehad en nog steeds leven met de gevolgen daarvan. Uit onderzoek blijkt dat de vijfjaarsoverleving voor de groep patiënten met een zeldzame kanker (47%) beduidend lager is dan de vijfjaarsoverleving voor patiënten met veel voorkomende kankersoorten (65%). Door de lage aantallen patiënten is het ontwikkelen van expertise kostbaar en is het moeilijk om wetenschappelijke studies op te zetten voor nieuwe behandelingen. Dit vraagt om een internationale aanpak. Op de landelijke Zeldzame Ziektendag (29 februari) vragen we aandacht voor alle mensen in Nederland die een zeldzame ziekte hebben.
  Lees meer
 • IKNL ondersteunt en verzorgt centraal en lokaal datamanagement voor klinische studies, centraal en lokaal trialconsulentschap en ook monitoring. Om deze activiteiten financieel te borgen, biedt het IKNL-trialbureau ook ondersteuning aan bij het aanvragen van subsidies bij KWF Kankerbestrijding. Deze ondersteuning geldt voor alle studies waarvoor IKNL diensten verleent. Aanvragen moeten voor 4 april 2016 zijn ingediend bij KWF.
  Lees meer
 • ‘We hebben een aantal mooie interventies gezien’, aldus projectleider Chantal Lammens (IKNL). Maandag 15 januari presenteerden 13 onderzoeksgroepen hun interventie voor het verbeteren van de psychosociale zorg voor mensen met kanker. Een adviescommissie, bestaande uit medewerkers van IKNL en sectorleden van het Landelijk overleg Psychosociale Oncologie, brengt voor 7 maart 2016 advies uit welke initiatieven daadwerkelijk geïmplementeerd worden.
  Lees meer
 • UMC Utrecht Cancer Center heeft IKNL vorig jaar (2015) gevraagd ondersteuning te bieden bij het opzetten van circa dertig oncologische zorgpaden. Het doel, het schematisch weergeven van de hoofdprocessen per tumortype en een aantal (generieke) behandelmodules voor alle tumorsoorten, is bijna afgerond. Begin 2016 wordt hieraan in samenwerking met professionals in het UMC Utrecht de laatste hand gelegd. Uit reacties blijkt dat de zorgpaden en modules beter inzicht geven in zorgprocessen elders in het ziekenhuis. Verder denkt IKNL mee over de implementatie van deze zorgpaden.
  Lees meer
Nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.

volg ons: