Continue opleiding datamanagers Nederlandse Kankerregistratie (NKR)

16-12-2018
Er zijn meer dan 230 types zeldzame kanker en deze worden allemaal geregistreerd in de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Voor deze registratie is veel gespecialiseerde kennis vereist. Daarom is er sinds kort een team datamanagers van de NKR gespecialiseerd in de registratie van zeldzame tumoren. Doordat dit team veel zeldzame tumoren registreert en kennis hierover uitwisselt, kunnen diagnose, behandeling en uitkomsten steeds beter worden vastgelegd. De opleiding van deze datamanagers wordt verder verbeterd, met e-modules en casuïstiekdagen, voor een optimaal betrouwbare NKR. 

NKR

In de NKR worden voor zover mogelijk alle primaire kankerdiagnoses in Nederland geregistreerd (population-based). De NKR geeft het gehele zorgpad van een patiënt weer, inclusief behandelingen en terugkeer van ziekte, ook als diagnostiek en behandeling in verschillende ziekenhuizen plaatsvinden. Ook van palliatief of niet behandelde patiënten worden gegevens vastgelegd. In alle ziekenhuizen zijn datamanagers kankerregistratie en zij zijn bijna altijd in dienst bij IKNL. De datamanagers registreren de gegevens over diagnose en behandeling uit de elektronische patiëntendossiers. 

E-modules gecombineerd met casuïstiekdagen

Datamanagers die starten bij IKNL worden in elke kankersoort waarvoor zij gaan registreren geschoold. Zij beginnen met het registreren van één tumortype en breiden dan langzaam uit. Voor veel tumortypes is jaarlijks een tweedaagse scholing voor datamanagers in opleiding. Voor steeds meer tumortypes kunnen nieuwe datamanagers zich scholen met e-modules over de registratie en alle kennis die daarbij nodig is. Daarnaast zijn er de zogenaamde ‘topografie-dagen’ waar datamanagers jaarlijks per kankersoort verdiepende vragen bespreken. Op deze dagen is er ook aandacht voor nieuwe ontwikkelingen in diagnostiek en behandelingen. De uitleg hierover wordt meestal gegeven door artsen uit ziekenhuizen waar de datamanagers registreren. Alleen ervaren datamanagers die deze scholingen hebben gevolgd, registreren de zeldzame kankersoorten.  

Specialisatie zeldzame kanker

Bijna 25 datamanagers hebben gekozen voor de specialisatie zeldzame kanker. Zij zijn hiervoor waar nodig aanvullend geschoold, waarbij casuïstiekdagen een belangrijk deel van de opleiding vormen. Daarnaast kunnen zij binnenkort hun kennis up-to-date houden met e-modules voor verschillende vormen van zeldzame kanker, waaronder schildklierkankers, bot- en wekedelenkanker. De uitgebreide opleiding is cruciaal voor een optimaal betrouwbare kankerregistratie. 

volg ons: