Veilig omgaan met cytostatica, met de handreiking in de hand aan de slag (Leiden) INSCHRIJVING GESLOTEN

In de dagelijkse praktijk zijn er veel vragen over de juiste manier van omgaan met (onbedoeld) contact en besmetting met cytostatica. De handreiking Veilig omgaan met cytostatica geeft antwoord op de belangrijkste knelpunten in intra-en extramurale zorg. U kunt zicht voor dit symposium niet meer inschrijven.

Het is een praktische handreiking met voorbeeldwerkbladen voor ziekenhuis en (vervangende) thuissituatie. De inhoud is gebaseerd op de huidige inzichten, arbocatalogi, wetenschappelijk onderzoek en consensus.

De handreiking is ontwikkeld door een multidisciplinaire werkgroep en is bestemd voor alle professionals die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten die behandeld worden met cytostatica.

Voor wie:
(Wijk)verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten werkzaam in de oncologische en/of palliatieve zorg.

Resultaat:
Tijdens dit symposium is er aandacht voor de onderliggende evidence, de ARBO-regels en wetgeving die betrekking hebben op veilig werken met cytostatica. Ook komen de verschillende aspecten van veilige toediening aan de orde, in de intra-en extramurale setting. De verzorging van de patiënt en de voorlichting aan de patiënt en naasten krijgen aandacht. Tenslotte krijg je handvatten hoe de overdracht van kennis uit de handreiking naar andere disciplines, bijvoorbeeld verzorgende niveau 3 of helpende niveau 2 in de eigen instelling  vorm kan krijgen.
   

13.00 uur

Ontvangst met broodjes

13.30 uur

Opening door een adviseur oncologische zorg IKNL

13.35 uur

Evidence en regels door Simone Hilhorst, adviseur Arboprofiel

14.00 uur

Veilige toediening, schoonmaak en omgaan met calamiteiten door Simone Hilhorst, adviseur Arboprofiel

14.35 uur

Pauze

15.00 uur

Veilige zorgverlening door Jolanda van de Lagemaat, oncologieverpleegkundige en docent ROC

15.30 uur

Overdracht aan andere disciplines door Jolanda van de Lagemaat, oncologieverpleegkundige en docent ROC

16.00 uur

Afsluiting door een adviseur oncologische zorg IKNL

 

Dinsdag 30 juni 2015

 

Integraal Kankercentrum Nederland

Schuttersveld 2

2316 ZA  LEIDEN
  • Aan dit symposium zijn voor de deelnemers geen kosten verbonden.
  • IKNL heeft instellingsaccreditatie en kan verpleegkundigen die lid zijn van het Kwaliteitsregister V&V accreditatiepunten toekennen.
Voor verpleegkundig specialisten wordt accreditatie aangevraagd bij Verpleegkundig Specialisten Register (VSR).

Sylvia Blommestein, secretaresse IKNL

088 - 234 6530 of s.blommestein@iknl.nl

volg ons: