training: Implementeren van verbeteringen in de zorg

‘Implementeren kun je leren’ is een bekende uitspraak. Als professional werkzaam in de zorg voor oncologische en/of palliatieve patiënten hoort u vaak van nieuwe ontwikkelingen, richtlijnen en producten.

‘Implementeren kun je leren’ is een bekende uitspraak. Als professional werkzaam in de zorg voor oncologische en/of palliatieve patiënten hoort u vaak van nieuwe ontwikkelingen, richtlijnen en producten. Deze hebben altijd als doel de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Voorwaarde is wel dat de richtlijn of het product goed is geïmplementeerd. U kunt hierbij denken aan de implementatie van een oncologisch zorgpad, een richtlijn voor nazorg rondom een bepaalde tumorsoort, de set Besluitvorming palliatieve zorg of het zorgpad Stervensfase. 

Ook u stelt in uw werk de kwaliteit centraal en bent daarom betrokken bij de implementatie van een product of dienst waarbij verbetering van de zorg het doel is. U heeft vast gemerkt of weet uit ervaring dat implementatie een moeizaam proces kan zijn.

IKNL biedt u ondersteuning in de vorm van een compacte training waarbij implementeren centraal staat.Tijdens deze training leert u uw rol als projectleider of kartrekker van een implementatietraject op realistische manier vorm te geven. U krijgt inzicht in projectmatig werken en stelt een projectplan op voor uw eigen project. Zo combineert u de training direct met uw werk in de praktijk. We bieden u tools aan die u helpen bij besluitvorming of bij het in kaart brengen van problemen rond implementatie. Daarnaast speelt goede communicatie een belangrijke rol bij implementatie. U leert hoe u omgaat met weerstand en hoe u uw collega’s coacht in het veranderingsproces.
Tijdens de terugkommiddag krijgt u de mogelijkheid uw ervaringen uit de praktijk terug te koppelen. U leert van anderen, maar deelt ook uw opgedane kennis en kunde.

De cursus heeft een zeer interactieve opzet. Veel van de gekozen werkvormen zijn bruikbaar tijdens uw werk.
Trainer is Jacqueline Tijhaar; een zeer ervaren docent en coach met een duidelijke link naar de zorgpraktijk en kennis van implementeren van producten en diensten.

Dag 1
Kennismaking
De rol van projectleider
Lunch
Opstellen van een projectplan
Implementatietools
Afsluiting en evaluatie

Dag 2
Terugkoppeling vanuit de praktijk
Omgaan met weerstand
Lunch
De projectleider als coach
Afsluiting en evaluatie

Dag 3
Terugkoppeling vanuit de praktijk
Leervragen oplossen
Afsluiting

Data:
Donderdag 6 november 2014
Donderdag 20 november 2014
Donderdag 19 maart 2015

Locatie:
Vergadercentrum IKNL
Godebaldkwartier 419, Utrecht
Kosten:
€ 435,- p.p. inclusief btw, lesmateriaal en lunch.

Accreditatie:
Is aangevraagd.
Tessa van Leur
senior adviseur opleidingen
t.deleur@iknl.nl

volg ons: