Train-de-trainer: signalering in palliatieve fase

Het doel van de training is in staat zijn de methode ‘Signalering in de palliatieve fase’ projectmatig te kunnen implementeren, te doceren en als instrument te gebruiken, waardoor adequaat gewerkt wordt aan het vroegtijdig (h)erkennen, monitoren en bepalen van de juiste behandeling en zorg. Onderdeel van de training is er een voorbereidingsopdracht (à 2 uur) voor elke trainingsdag.
Voor wie:
De training is bedoeld voor projectleiders en/of medewerkers die binnen de eigen werkomgeving verantwoordelijk zijn voor (of een taak hebben bij) de implementatie van de methode ‘Signalering in de palliatieve fase’ en die teamleden gaan scholen en begeleiden bij de toepassing in de praktijk.
Deelnemers aan de training zijn op de hoogte van de algemene principes van palliatieve zorg en zijn binnen de instelling aandachtsvelder palliatieve zorg of krijgen deze rol van hun leidinggevende.

Als deelnemer:
  • verkrijg je kennis en verdieping over projectmatig implementeren en de eigen rol daarbij;
  • verkrijg je kennis over het coachen en scholen van teamleden die met de signaleringsmethodiek gaan werken;
  • kun je aangeven wat de aandachtpunten zijn voor gebruik van de methode;
  • ben je in staat de signaleringsmethodiek te implementeren in de toebedeelde teams;

Schrijf u in via het inschrijfformulier.

(Let op: de train-de-trainer in maart is reeds vol)
8 mei 2017

(dagdeel 1 en 2)
8.30 – 09.00 Inloop met thee en koffie

9.00 – 12.30 Implementeren Methodiek signalering

12.30 – 13.00 Lunch

13.00 – 16.30 Projectmatig werken

29 mei 2017

(dagdeel 3)
12.00 – 12.30 Inloop met lunch
12.30 – 16.30 ‘Plannen’ en ‘Doceren kun je leren’
Datum: 8 mei 2017 (dagdeel 1 en 2)
Locatie: IKNL Nijmegen

Hatertseweg 1,
6533 AA Nijmegen

Docent: Jacqueline Tijhaar

Datum: 29 mei 2017 (dagdeel 3)
Locatie: IKNL Nijmegen

Hatertseweg 1,
6533 AA Nijmegen

Docent: Jacqueline Tijhaar

Kosten: 200,- pp inclusief btw, lesmateriaal, set ‘Signalering in de palliatieve fase’ en lunch.

Accreditatie is aangevraagd

Annuleringsvoorwaarden
Bij afmelding tot vier weken voor aanvang training vindt 100 procent teruggave van kosten plaats. Tot twee weken 50 procent. Bij latere afmelding of afwezigheid vindt geen teruggave van de kosten plaats. Wel is het mogelijk om een vervanger te laten deelnemen.
Marjolein Verkammen
e-mail: m.verkammen@iknl.nl

volg ons: