Symposium longkanker en palliatieve zorg, Zwolle (VOL, inschrijven voor op de wachtlijst kijk op tabblad contact)

Dit symposium is onderdeel van een reeks regionale verpleegkundige symposia en vindt ook plaats in andere regio’s, o.a. in Elst op 16 maart 2016. Voor meer informatie zie de agenda op www.iknl.nl of stuur een e-mail aan s.blommestein@iknl.nl.

Dit symposium is onderdeel van een reeks regionale verpleegkundige symposia en vindt ook plaats in andere regio’s, o.a. in Elst op 16 maart  2016. Voor meer informatie zie de agenda op www.iknl.nl of stuur een e-mail aan s.blommestein@iknl.nl

 

Voor wie:
Verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten werkzaam in de intramurale zorg die te maken hebben met patiënten met longkanker.

Resultaat:

Er wordt aandacht besteed aan de nieuwe module radiotherapie uit de richtlijn NSCLC en de consequenties die dit heeft voor de praktijk. Daarnaast is de richtlijn Dyspnoe herzien en ook hieruit zullen de belangrijkste wijzigingen gepresenteerd worden. Om te leren hoe je als professional goed kunt anticiperen op wat er komen gaat in de palliatieve fase wordt aandacht besteed aan Advance Care Planning (ACP). Centraal bij dit onderdeel staan vragen als: Wanneer en waar start ACP? Hoe herken je mogelijke aanleidingen? Welke vaardigheden zijn nodig? En wat is de rol van de verschillende betrokken disciplines? Wat kan ik bij deze patiënt verwachten en is het helder wat er dan moet gebeuren? Dit alles voorkomt ad hoc handelen en maakt de zorg kwalitatief beter. Tenslotte wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden verduidelijkt hoe je een zorgpad palliatieve zorg in een instelling kan implementeren.

      

15.00 uur

Opening door Sjouke Rijpma, senior adviseur oncologische zorg, Integraal Kankercentrum Nederland

15.05 uur
Palliatieve radiotherapie bij longkanker door Joachim Widder, radiotherapeut, Universitair Medisch Centrum Groningen

 

15.35 uur
Dyspneu door Sander de Hosson, longarts, Wilhelmina Ziekenhuis Assen


16.05  uur
Pauze met broodjes

16.45 uur
Advance Care Planning door Marjan de Gruijter, specialist ouderengeneeskunde en kaderarts palliatieve zorg Zorgspectrum Het Zand


17.15 uur
Zorgpad palliatieve zorg door Anne Persyn, verpleegkundig specialist, Ziekenhuis Nij Smellinghe en Hetty Kazimier, adviseur palliatieve zorg, Integraal Kankercentrum Nederland

 

17.50 uur
Afsluiting door Sjouke Rijpma, senior adviseur oncologische zorg, Integraal Kankercentrum Nederland

Donderdag 24 maart  2016
15.00 - 17.50 uur

 

Isala (Auditorium)

Dr. van Heesweg 2

8025 AB Zwolle

 

  • Aan dit symposium zijn voor de deelnemers geen kosten verbonden.
  • IKNL heeft instellingsaccreditatie en kan verpleegkundigen accreditatiepunten toekennen. Voor verpleegkundig specialisten wordt accreditatie aangevraagd bij Verpleegkundig Specialisten Register (VSR).

 

Wilt u zicht inschrijven om geplaatst te worden op de wachtlijst, stuurt u dan een mail naar s.blommestein@iknl.nl


Sylvia Blommestein, secretaresse IKNL

088 - 234 65 30 of s.blommestein@iknl.nl

volg ons: