symposium longkanker en palliatieve zorg, Elst (GESLOTEN, inschrijven via e-mail zie contact tabblad)

Dit symposium is onderdeel van een reeks regionale verpleegkundige symposia en vindt ook plaats in andere regio’s, o.a. in Zwolle 24 maart 2016. Voor meer informatie zie de agenda op www.iknl.nl of stuur een e-mail aan s.blommestein@iknl.nl.
Voor wie:
Verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten werkzaam in de intramurale zorg die te maken hebben met patiënten met longkanker.
 
Eén jaar na diagnose is meer dan de helft van de nieuwe longkankerpatiënten overleden. Dat betekent dus eigenlijk dat op moment van diagnose de palliatieve fase voor een groot deel van deze patiënten al begint. Tijdens het symposium Longkanker en palliatieve zorg staat dit onderwerp dan ook centraal. Dit gebeurt aan de hand van het presenteren van gereviseerde richtlijn(modules) en voorbeelden uit de praktijk.

Er wordt aandacht besteed aan de nieuwe module radiotherapie uit de richtlijn NSCLC en de consequenties die dit heeft voor de praktijk. Daarnaast is de richtlijn Dyspnoe herzien en ook hieruit zullen de belangrijkste wijzigingen gepresenteerd worden. Om te leren hoe je als professional goed kunt anticiperen op wat er komen gaat in de palliatieve fase wordt aandacht besteed aan Advance Care Planning (ACP). Centraal bij dit onderdeel staan vragen als: Wanneer en waar start ACP? Hoe herken je mogelijke aanleidingen? Welke vaardigheden zijn nodig? En wat is de rol van de verschillende betrokken disciplines? Wat kan ik bij deze patiënt verwachten en is het helder wat er dan moet gebeuren? Dit alles voorkomt ad hoc handelen en maakt de zorg kwalitatief beter. Tenslotte wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden verduidelijkt hoe je een zorgpad palliatieve zorg in een instelling kan implementeren.

12.30 uur

Ontvangst met broodjes

13.00 uur

Opening

13.35 uur

Zorgpad palliatieve zorg door Marlene Middelburg, adviseur palliatieve zorg, Integraal Kankercentrum Nederland

14.00 uur

Palliatieve radiotherapie bij longkanker door Caroline Tissing-Tan, radiotherapeut, Radiotherapiegroep locatie Arnhem/Ede

14.05 uur

Advance Care Planning door Dianna Lijst, verpleegkundig specialist palliatieve zorg en Jolanda v.d. Mee, verpleegkundig consulent longoncologie, Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis Midden Holland

14.50 uur

Pauze

15.15 uur

Dyspneu door Bob van Ekdom, specialist ouderengeneeskunde, Netwerk Palliatieve Zorg Rivierenland

15.55 uur

Afsluiting

Woensdag 16 maart  2016  

DROOM!
Nieuwe Aamseweg 32
6662 ND Elst

  • Aan dit symposium zijn voor de deelnemers geen kosten verbonden.
  • IKNL heeft instellingsaccreditatie en kan verpleegkundigen accreditatiepunten toekennen. Voor verpleegkundig specialisten wordt accreditatie aangevraagd bij  Verpleegkundig Specialisten Register (VSR).

Wilt u zich inschrijven voor het symposium, stuurt u dan een e-mail naar onderstaand adres.


Sylvia Blommestein, secretaresse IKNL

088 - 234 65 30 of s.blommestein@iknl.nl

volg ons: