Symposium Lang leven met kanker

Palliatieve zorg wordt omschreven als de integrale zorg voor patiënten met een ongeneeslijke aandoening. In de palliatieve zorg gaat het niet om de genezing van de patiënt, maar om een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven waarbij de wensen en behoeften van de patiënt en diens naasten centraal staan.

De zorgverlening vraagt kennis, vaardigheden en ervaring op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel gebied (meer informatie). De palliatieve fase kan al lang voor het te verwachten overlijden beginnen.

Met de ontwikkelingen binnen de kankergeneeskunde leven patiënten met een uitgezaaide vorm van kanker steeds langer. Voor deze groep patiënten houdt dit in dat er sprake is van een palliatieve situatie waarin een overlijden niet op korte termijn verwacht wordt. Wat doet dit met je als patiënt, welke consequenties heeft dit ten aanzien van je dagelijks doen en laten en hoe hou je je staande in een situatie die veel onzekerheden met zich meebrengt.  

Dit symposium zet de palliatieve patiënt, die nog een tijd te leven heeft, centraal. Bij aanvang zal plenair antwoord gegeven worden op de volgende vragen:

•              Hoe groot is deze groep?

•              Wat zijn de verwachtingen voor de toekomst?

•              Wat vraagt dit van de zorg?

Vervolgens zal een ervaringsdeskundige aan het woord komen en haar verhaal delen. Daarna gaan een viertal workshops van start die ingaan op de consequenties gericht op het fysieke, psychische, sociale of spirituele gebied.

17.30 - 18.00 uur 
Ontvangst met koffie, thee en broodjes

18.00 - 18.10 uur
Opening door de voorzitter J.T.M. Bos,  wijk- en oncologieverpleegkundige, Buurtzorg Nederland Eindhoven

18.10 - 18.35 uur
Kanker als chronische aandoening A.H. Vos,  internist-oncoloog, Bernhoven Ziekenhuis Uden

18.35 - 18.55 uur
Interview met een ervaringsdeskundige M.A. van der Linden, ervaringsdeskundige, Helmond
N.A.W.P. Schrama, verpleegkundig specialist oncologie, Elkerliek ziekenhuis Helmond

18.55 - 19.05 uur
Naar de workshops

19.05 - 20.15 uur
Workshops

•   Workshop 1: Fysiek A.H. Vos,  internist-oncoloog, Bernhoven Ziekenhuis Uden

•   Workshop 2: Psychisch E. Castermans, klinisch psycholoo, Viecuri   Medisch  Centrum Venlo

•   Workshop 3: Sociaal E.A.C. Verschueren, maatschappelijk werker,Amphia   Ziekenhuis Breda

•           Workshop 4: Spiritueel; “Aanwezig zijn” I. Neijnens, geestelijk verzorger, Catharina Ziekenhuis Eindhoven

20.15 - 20.25 uur           Afsluiting in de workshop

 

Maandag 3 november 2014

Koning Willem I College, Vlijmenseweg 2, 5223 GW ’s-Hertogenbosch

Kosten
Deelname is gratis.

Accreditatie
Accreditatie is goedgekeurd voor verpleegkundigen met 3 punten.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Linda Bergmans L.Bergmans@iknl.nl.

Inschrijven kan via deze link

volg ons: