Schildklierkanker anno 2016

De diagnose schildkliercarcinoom wordt steeds vaker gesteld. Dit is het gevolg van het gebruik van meer gevoelige diagnostische technieken, maar komt ook door de frequentere toepassing hiervan.
 

Op het gebied van schildklierkanker zijn er de afgelopen periode veel interessante ontwikkelingen geweest. Tevens is afgelopen jaar de gereviseerde versie van de richtlijn Schildkliercarcinoom beschikbaar gekomen. Tijdens het symposium bespreken we met u de laatste ontwikkelingen op het gebied van de diagnostiek, behandeling en follow-up van patiënten schildklierkanker.

 

Omdat het nog steeds een zeldzame tumor betreft, is het nodig de organisatie van zorg goed af te stemmen om de kwaliteit te waarborgen. Optimale zorg voor de schildklierkankerpatiënt vraagt om een multidisciplinaire aanpak. Tijdens het 2e deel van de avond gaan we daarom graag met u in gesprek hoe u de schildklierkankerzorg in Noordwest-Nederland gerealiseerd wilt zien.

Inschrijven voor deze bijeenkomst kunt u doen door te klikken op

INSCHRIJVEN

17.00 – 18.00 uur
Ontvangst met broodjesbuffet

18.00 – 18.10 uur
Welkom door de avondvoorzitter dr. E.J.M. Nieveen van Dijkum, chirurg AMC

18.10 – 18.35 uur

Epidemiologie en incidentie gedifferentieerd schildkliercarcinoom door dr. J.M. van der Zwan, onderzoeker IKNL

 

18.35 – 19.05 uur

124I-PET in de diagnostiek van gedifferentieerd schildkliercarcinoom initieel en tijdens follow-up door dr. M.P.M. van Stokkel, nucleair geneeskundige AVL

 

19.05 – 19.30 uur

Calciumsuppletie na thyreoïdectomie; op indicatie of protocollair? Hoeveel, hoelang? Door

dr. K.H. in ’t Hof, chirurg AMC/Flevoziekenhuis

19.30 – 19.50 uur

Recombinant TSH toepassing in behandeling en diagnostiek van het gedifferentieerd schildkliercarcinoom door dr. T.K. Klooker, internist Flevoziekenhuis

 

19.50 – 20.10 uur

Pauze

 

20.10 – 20.30 uur

Organisatie schildklierzorg: voorbeeld samenwerking binnen een regionaal netwerk

20.30 – 21.15 uur

Organisatie schildklierzorg in Noordwest-Nederland (interactief).  Wat wilt u gerealiseerd zien in de regio?

 

21.15 uur

Afsluiting

Maandag 26 september 2016

Academisch Medisch Centrum

Meibergdreef 9

1105 AZ Amsterdam

Deelname is gratis, maximaal 50 deelnemersAccreditatie is aangevraagd bij de NIV, NVvH, NVvR, NVvP, NVRO, VSR en de NVNG.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sylvia Blommestein, secretaresse
088 234 65 30 of s.blommestein@iknl.nl

volg ons: