Samenwerken aan aanvullende oncologische zorg op maat (inschrijving is gesloten)

Deze bijeenkomst staat in het teken van het samenwerken aan optimale aanvullende zorg op maat. Hoe zorgen we in de regio voor een gerichte verwijzing en een dekkend aanbod voor mensen die zorg zoeken om te herstellen van kanker en de gevolgen van de behandeling?
De richtlijn Oncologische Revalidatie is in revisie. Graag brengen wij u tijdens deze bijeenkomst op de hoogte van de belangrijkste veranderingen in de richtlijn.

We presenteren de Verwijsgids Kanker waarin vanaf najaar 2016 digitaal deskundige en betrouwbare ondersteunende behandelings- en begeleidingsmogelijkheden bij kanker te vinden zijn.
Ook krijgt u een beeld van hoe organisaties in de eerste en tweede lijn aanvullende zorg vormgeven en de verwijzing hiernaar hebben georganiseerd.

Tot slot verkennen we met elkaar of het aanbod aan aanvullende zorg dekkend is voor de regio, wat de verbeterpunten zijn en hoe we die kunnen realiseren.

De bijeenkomst is bedoeld voor genodigde aanbieders van revalidatie-, rehabilitatie-, paramedische- of psychosociale zorg voor (ex-) patiënten met kanker in de regio West (Den Haag, Delft, Leiden, Gouda).

 

Aan deze bijeenkomst kunnen maximaal 50 personen deelnemen. Aanmelding geschiedt op volgorde van binnenkomst.

IKNL behoudt zich het recht voor om deelnemers die niet tot de doelgroep behoren, niet in te schrijven voor deze bijeenkomst.

 

.

16.30 – 17.00 uur
Ontvangst met koffie en thee

17.00 – 17.10 uur
Introductie bijeenkomst en regionale uitdaging

Floriske Dalhuisen, adviseur oncologische zorg, IKNL

17.10 – 17.30 uur

Oncologische revalidatie: de revisie van de richtlijn en de rol van medisch specialistische revalidatie
Simone Heemskerk, revalidatiearts, Sophia Revalidatie Delft

 

17.30 – 17.50 uur

Netwerkvorming in de eerste lijn: initiatieven in de regio
Yvette Roumen, oncologiefysiotherapeut, oedeem- en huidtherapeut, bestuurslid NOFY
Hanneke Kusse, diëtist, Balance Diëtistenpraktijk

 

17.30 – 18.05 uur

Verwijsgids Kanker: presentatie digitale wegwijzer naar  ondersteunende zorg
Monique Becker, adviseur oncologische zorg, IKNL 19.30 – 19.50 uur

Recombinant TSH toepassing in behandeling en diagnostiek van het gedifferentieerd schildkliercarcinoom door dr. T.K. Klooker, internist Flevoziekenhuis

 

18.05 – 18.25 uur

Lessen van gevorderde netwerkers: do’s en don’ts bij samenwerking in de zorg
door Nic van Paassen, fysiotherapeut Delft en voorzitter zorggroep FEL

 

18.25 – 19.00 uur

Pauze met soep en broodjes

 

19.00 – 20.10 uur

Zorg op orde in de subregio kennis maken met de aanwezige aanbieders in de subregio en verbeterpunten formuleren

20.10 – 20.30 uur

Terugkoppeling uit de subregio’s en afronding
Floriske Dalhuisen, adviseur oncologische zorg, IKNL

Donderdag 1 december 2016

IKNL, locatie Leiden

Schuttersveld 2

2316 ZA Leiden
Deelname is gratis, maximaal 50 deelnemers
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Floriske Dalhuisen f.dalhuisen@iknl.nl of 06 463 939 64

volg ons: