Regiosymposium Gliomen Neuro-oncologie (INSCHRIJVING GESLOTEN)

Neuro-oncologie. Hooggradige gliomen vertegenwoordigen nog steeds een belangrijk, ongeneeslijk probleem in de neuro-oncologie. Ondanks vooruitgang op het gebied van zowel de diagnostiek als de behandeling blijft de prognose voor de meeste patiënten slecht.

De Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie (LWNO) heeft kwaliteitscriteria ontwikkeld ten behoeve van de diagnostiek, behandeling en begeleiding van patiënten met een glioom, met als doel de zorg voor deze patiënten te optimaliseren.

 

Voor wie:
neurologen, neurochirurgen, radiotherapeuten, medisch oncologen, (neuro)radiologen, (neuro)pathologen, (neuro-)oncologie verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, physician assistants, arts-assistenten in opleiding, revalidatieartsen en neuropsychologen.
 

Dit symposium is georganiseerd vanuit de landelijke werkgroep neuro-oncologie (LWNO), in samenwerking met de multidisciplinaire IKNL-werkgroep neuro-oncologie in Rotterdam/Leiden

 


17.30 – 18.00 uur

Ontvangst met lichte avondmaaltijd


18.00 – 18.05 uur

Welkom en inleiding, mw. dr. M.J. Vos (Maaike), neuroloog MCH Westeinde, dagvoorzitter

 

18.05 – 18.45 uur

Kwaliteitscriteria gliomen

Toelichting op de criteria en presentatie huidige stand van zaken
Mw. dr. J.M.M. Gijtenbeek (Anja), neuroloog Radboud UMC

voorzitter werkgroep Kwaliteitscriteria Gliomen

 

18.45 – 19.15 uur

Impact kwaliteitscriteria in de regio

Discussie over de gewenste situatie en stappen hoe daar te komen

Mw. dr. M.J. Vos (Maaike), neuroloog MCH Westeinde
Mw. drs. A. Schoonbeek (Alja), radiotherapeut Erasmus MC

 

19.15 – 19.45 uur

Epidemiologie m.b.t. gliomen

Dr. V.K.Y. Ho (Vincent), onderzoeker IKNL

 

19.45 – 20.00 uur

Pauze

 

20.00 – 21.00 uur

Dendritische celtherapie voor maligne gliomen

Presentatie over principes, feiten, valkuilen, mythes en uitdagingen

Prof. dr. S. De Vleeschouwer (Steven), adjunct-kliniekhoofd neurochirurgie, deeltijds hoofddocent UZ Leuven

 

21.00 uur

Afsluiting

Mw. dr. M.J. Vos (Maaike), neuroloog MCH Westeinde, dagvoorzitter


Dinsdag 20 januari 2015

17.30 – 21.00 uur

IKNL locatie Leiden, Schuttersveld 2, 2316 ZA Leiden


Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

 

Accreditatie is aangevraagd bij NvN, NVvN, NVRO, NIV, NVvR, NVvP, het kwaliteitsregister, V&V en VSR.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Nelleke van Dijk, secretaresse (n.vandijk@iknl.nl) tel. 088 234 63 08

volg ons: