Propallia Werkconferentie ‘Anders kijken, anders doen’

Palliatieve zorg is bij uitstek persoonsgerichte zorg. Het bijdragen aan een optimale kwaliteit van leven voor de patiënt samen met zijn naasten in deze fase vraagt van zorgprofessionals en zorgvrijwilligers dat ze bereid zijn open te kijken naar wat er nodig is en van hen gevraagd wordt. Anders te kijken dan ze soms gewend zijn, anders te doen wanneer de situatie daarom vraagt.
Anders te kijken naar patiënten, naar hun naasten, naar zichzelf als zorgverlener. Andere instrumenten, middelen en werkwijzen in te zetten en wellicht anders samen te werken met collega’s.

Voor wie
Patiënten en naasten, verpleegkundigen, vrijwilligers, medisch specialisten, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, geestelijk verzorgers, consulenten, beleidsmakers, managers, bestuurders, docenten, studenten van universiteit, hbo en mbo en overige betrokkenen werkzaam of betrokken bij de regio’s Leiden, Den Haag, Delft en Gouda.
12.30 uur
Inloop en ontvangst

13.00 uur

Welkom en introductie
Stefan Fiselier, voorzitter Propallia

13.20 uur
’t Leven kort, de kunst voor eeuwen
Aart van Harten, museumdocent/rondleider/theatermaker,
Rijksmuseum Amsterdam en Catharijneconvent Utrecht

14.00 uur
Anders kijken is anders doen
Dick Rijken, Lector IT en samenleving aan de Haagse Hogeschool, gespecialiseerd in sociaal ontwerpen

14.20 uur
Huishoudelijke mededelingen

14.25 uur
Pauze met gelegenheid om te netwerken

14.45 uur
Workshopronde 1
  1. Luisteren zonder zorgen door Sam Schrevel, onderzoeker/docent Haagse Hogeschool, Loek Wheeler, lid patiënten- en naastenraad Propallia en studenten van de Haagse Hogeschool
  2. Complementaire zorg; niet iets anders, maar anders door Ineke Akkerman, verpleegkundige palliatieve zorg, ZorgBrug
  3. Intervisie, maar dan anders door Jeanet van Noord, verpleegkundig specialist/intervisor LUMC en Marcella Tam, trainer/coach Medereiziger Training en Coaching
  4. Beeldtaal; een andere taal door Karin Brandt, beeldend begeleider in de hospicezorg, Praktijk voor Beeldende begeleiding
  5. Ik heb een dokter in Marokko door Roukayya Oueslati, docent geesteswetenschappen/onderzoeker, LUMC
  6. (Samen)werken vanuit ‘de bedoeling’ door Hetty van der Veen, zelfstandig trainer coördinator Hospice en VPTZ coördinator thuis, Hospice Apeldoorn en terminale zorg thuis (De Kap)


16.00 uur

Workshopronde 2

17.00 uur
Afsluiting en borrel

Datum
donderdag 31 mei 2018

Locatie
Driestar educatief
Burgemeester Jamessingel 2
3803 PD Gouda
Kosten
Deelname is gratis.
Aan deze werkconferentie kunnen maximaal 120 personen deelnemen.

Accreditatie
Aangevraagd voor verpleegkundigen (V&VN), huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde (ABAN cluster 1 en 2)
U kunt zich inschrijven via het inschrijfformulier op de website van IKNL.
Workshop 1
Luisteren zonder zorgen door Sam Schrevel, onderzoeker/docent Haagse Hogeschool, Loek Wheeler, lid patiënten- en naastenraad Propallia en studenten van de Haagse Hogeschool

Patiënten geven vaak aan dat zij zich weinig gehoord voelen in de zorg, of dat zij het gevoel hebben dat professionals niet naar ze luisteren. Het is echter lastig om te achterhalen wat patiënten daar precies mee bedoelen, of hoe professionals ervoor kunnen zorgen dat patiënten zich wel gehoord voelen. In deze workshop gaan we kijken naar wat luisteren is, zonder dat daar meteen een actie bij hoort. Met andere woorden: wat is luisteren om het luisteren? We zullen er een interactieve sessie van maken, waar de deelnemers leren wat luisteren (zonder zorgen) is. Daarna kunnen wij verkennen wat de rol hiervan kan zijn in de zorgpraktijk.

Workshop 2
Complementaire zorg; niet iets anders, maar anders door Ineke Akkerman, verpleegkundige palliatieve zorg, ZorgBrug

Zorg met aandacht geven, is een basisprincipe uit de complementaire zorg. Zorg die uitgaat van een holistisch mensbeeld en gebruik maakt van niet medische methodes.
Uitleg wat complementaire zorg is met praktische tips en technieken. Deelnemers kunnen er na deze middag direct mee aan de slag.

Workshop 3
Intervisie, maar dan anders door Jeanet van Noord, verpleegkundig specialist /intervisor, LUMC en Marcella Tam, trainer/coach Medereiziger Training en Coaching.

‘Everything we hear is an opinion, not a fact. Everything we see is a perspective, not the truth’ Marcus AureliusLeer werken met de Rationeel Emotieve Training (RET) principes om je eigen functioneren en dat van je team te versterken. De RET (Rationeel Emotieve Training) ziet het denken als dé factor die bepaalt hoe we ons voelen en welk gedrag we vertonen. Bij het ontwikkelen van de RET liet de grondlegger Albert Ellis zich inspireren door de Griekse wijsgeer Epictetus die stelde, ‘Het zijn niet de dingen zelf die ons verstoren, maar onze gedachten over de dingen’.

Deze workshop is interactief, bedenk een casus waarin je een werksituatie beschrijft die een onprettig gevoel bij je teweeg bracht.

Workshop 4
Beeldtaal; een andere taal door Karin Brandt, beeldend begeleider in de hospicezorg, Praktijk voor Beeldende begeleiding

Beeldende begeleiding biedt cliënten in de laatste levensfase als het ware een andere taal. Een andere taal in de afronding van het leven en het afscheid nemen van naaste geliefden. In mijn beeldjes kan ik gevoelens weergeven die ik niet in woorden kan vatten zei een introverte meneer in het hospice tegen mij.
In deze workshop ervaart u hoe deze andere taal ‘werkt’. Dat geeft u informatie over wat Beeldende begeleiding is en kan betekenen voor uw cliënten. U hoeft niet creatief te zijn om mee te doen maar wel is het belangrijk dat u open staat voor een nieuwe ervaring. U bent van harte welkom om deel te nemen!

Workshop 5
Ik heb een dokter in Marokko door Roukayya Oueslati, docent geesteswetenschappen/onderzoeker, LUMC

Zorgverleners staan soms voor onverwachte dilemma’s of vragen in de omgang met patiënten met een allochtone achtergrond. Deze workshop vergroot je inzicht hoe om te gaan met deze patiënten en hun naasten. Dit doen we door het tonen van fragmenten uit de film ‘Ik heb een dokter in Marokko’ over de beleving van ziekte en dood. Door het intensief volgen van een aantal migrantenpatiënten en hun naasten geeft de film een boeiend en indringend beeld van de gewoonten, geloofsovertuigingen en verwachtingen in andere culturen rond ziekte en overlijden.

Workshop 6
(Samen)werken vanuit ‘de bedoeling’ door Hetty van der Veen, zelfstandig trainer coördinator Hospice en VPTZ coördinator thuis, Hospice Apeldoorn en terminale zorg thuis (De Kap)

In verschillende werkvelden, hospice, verpleeghuis, een ziekenhuis of een palliatieve unit werken vrijwilligers EN beroepskrachten. De beroepskrachten zijn eindverantwoordelijk voor de zorg. En daarmee hangt de totale kwaliteit van zorg die vrijwilligers en beroepskrachten bieden voor een groot deel af van de onderlinge waardering en afstemming. Om deze kwaliteit te waarborgen is o.a. helderheid over ieders positie belangrijk. Dat is echter nog geen garantie voor een optimale samenwerking. Werken vanuit het gedachtengoed van “de bedoeling” kan daarbij helpen.

In deze workshop gaan de deelnemers met elkaar in gesprek over de beelden die beroepskrachten en vrijwilligers hebben van elkaar. Wat gaat goed en wat kan beter en hoe kun je elkaar versterken?
Het resultaat van deze workshop is dat je als deelnemer je bewust wordt van de expertise van de beroepskracht en de vrijwilliger, ontdekt dat je elkaar nodig hebt om optimale palliatieve zorg te leveren en hoe je (vanuit de filosofie van ‘de bedoeling’) de samenwerking kunt optimaliseren.
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Marcella Tam, consortiumsecretaris Propallia
info@propallia.nl
06 46 43 71 08

volg ons: