Palliatieve zorg over de grenzen heen

Palliatieve zorg is volop in beweging. Er is uitgebreid aandacht voor op de maatschappelijke agenda, maar ook op de agenda’s van het ministerie van VWS, patiëntenorganisaties, zorginstellingen, zorgverzekeraars, wetenschappelijke verenigingen en koepelorganisaties. Niet alleen binnen onze Nederlandse grenzen maar ook daarbuiten.
De missie van IKNL is samenwerken aan voortdurende verbetering van de kwaliteit van de oncologische en palliatieve zorg. Iedere burger, zodra dat nodig is, dient verzekerd te zijn van goede palliatieve zorg op de juiste plaats, op het juiste moment en door de juiste zorgverleners. Een samenwerking in de palliatieve zorg waarbij over muren van organisaties, en zelfs landen, wordt heen gewerkt is wenselijk. Grenzeloos zorg verlenen, vanuit de wensen en behoeften van de patiënt en diens naasten. Samenhangend beleid en een versterking en samenwerking in de zorg zijn hierbij van essentieel belang.
Grenzeloos zorg verlenen roept ook andere gedachten op. De discussie over doorbehandelen. Wie moet deze grens bepalen?
Tijdens deze avond komen voorbeelden langs van 'grensverleggende en grensoverschrijdende' projecten en onderzoeken in de palliatieve zorg.

Met dit symposium neemt Marjo van Bommel afscheid van het IKNL. Marjo heeft een bijzondere bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de kwaliteit van de palliatieve zorg in de regio van IKNL Zuid, en ook daarbuiten. Nu verlegt ze haar grenzen en zet ze haar expertise in als huisarts in Frankrijk waar ze sinds kort ook woont. Voorafgaand en na afloop van het symposium is er volop gelegenheid om met haar persoonlijk te spreken.
Namens de voorbereidingsgroep bent u van harte uitgenodigd om deel te nemen aan dit avondsymposium.

Voor wie

Verpleegkundig en medisch consulenten palliatieve zorg, kaderartsen palliatieve zorg, en verpleegkundig specialisten werkzaam in de palliatieve zorg.
 

Resultaat
Samenwerken aan voortdurende verbetering van de kwaliteit van de oncologische en palliatieve zorg
17.30 - 18.15 uur
Ontvangst met broodjes
Mogelijkheid afscheid nemen Marjo van Bommel

18.15 - 18.20 uur
Opening door de voorzitter
Koby van der Knaap, manager palliatieve zorg IKNL

18.20 - 18.35 uur
Palliatieve zorg over de grenzen heen
Koby van der Knaap, manager palliatieve zorg IKNL

18.35 - 19.05 uur
Chemo: waar ligt de grens?
Ziektegerichte behandeling in de palliatieve fase
Philo Werner, internist-oncoloog VieCuri Medisch Centrum, Venlo

19.05 - 19.25 uur
Hoop in palliatieve zorg: de grenzen van het heden overstijgen 
Erik Olsman, wetenschappelijk onderzoeker, Academisch Medisch Centrum (AMC), Amsterdam

19.25 - 19.55 uur
Pathofysiologie van dyspnoe: grenzeloos fascinerend
Karin Pool, longarts Rode Kruis Ziekenhuis en kaderarts Palliatieve Zorg 
 
19.55 - 20.05 uur
Afscheid van Marjo van Bommel
Koby van der Knaap, manager palliatieve zorg IKNL

20.05 - 20.25 uur
De grens over…
Marjo van Bommel, huisarts, Frankrijk

20.25 - 20.30 uur
Afsluiting
Koby van der Knaap, manager palliatieve zorg IKNL
Datum
6 oktober 2015

Locatie
Máxima Medisch Centrum Veldhoven
De Run 4600, 5504 DB Veldhoven
040 888 8000 
Routebeschrijving
Kosten
Deelname is gratis.
Aan dit symposium kunnen maximaal 120 deelnemers deelnemen.

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij ABAN, VSR en V&VN
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Linda Bergmans, 088 234 60 00/ l.bergmans@iknl.nl


volg ons: