invitational conference ‘Samen vernieuwen in de palliatieve zorg’

De behoefte aan palliatieve zorg neemt naar verwachting fors toe. Dit komt door verbeterde diagnostiek en behandeling en de vergrijzing. Als bestuurder, manager of beleidsmaker staat u voor de opdracht kwalitatief goede zorg te bieden, afgestemd op de zorgbehoefte van de individuele patiënt en zijn naasten. Dit onder druk van de herinrichting van het zorglandschap.
IKNL nodigt u uit deel te nemen aan de invitational conference ‘Samen vernieuwen in de palliatieve zorg’.

Centraal tijdens deze avond staan de thema’s kwaliteitsverbetering, financiering en (door)ontwikkeling van de palliatieve zorg en de integratie hiervan. Naast de plenaire sprekers delen collega-bestuurders hun ervaringen, opgedaan in de palliatieve zorg.

Voor wie

Bestuurders, managers, beleidsmakers, kartrekkers en projectleiders verbetertrajecten palliatieve zorg, opleidings- en kwaliteitsfunctionarissen uit alle sectoren in de 1e, 2e en 3e lijn.

Resultaat

  • U krijgt inzicht in actuele ontwikkelingen binnen de palliatieve zorg
  • U maakt een vertaalslag van deze ontwikkelingen naar kwaliteitsverhoging, kostenbeheersing en zorgvernieuwing ten behoeve van de eigen organisatie
  • U verkent op netwerkniveau uw eigen en gezamenlijke agenda
  • U maakt nader kennis met succesvolle projecten uit de regio en de door ZonMw geselecteerde ‘Goede Voorbeelden’


Inschrijven
U kunt zich hier inschrijven.

16.30 uur Ontvangst met broodje en koffie/thee

17.00 uur Opening door dagvoorzitter
Henk Nies, Raad van Bestuur Vilans; bijzonder hoogleraar organisatie en beleid van zorg, Vrije Universiteit, Amsterdam

17.15 uur Zorgmodule palliatieve zorg
Wat is goede palliatieve zorg, wat levert dit op in termen van kwaliteit en wat is nog nodig in de regio?
Cor Spreeuwenberg, emeritus hoogleraar, voorzitter ontwikkelgroep Zorgmodule palliatieve zorg

17.45 uur Geld speelt (g)een rol !?
Hoe houden we de palliatieve zorg betaalbaar en welke rol heeft de zorgverzekeraar bij de inkoop van palliatieve zorg?
Sandra Adamini, beleidscoördinator zorg, Coöperatie VGZ

Implementatiefinanciering voor Goede Voorbeelden in de palliatieve zorg.
Jenneke van Veen, voorzitter verbeterprogramma Palliatieve Zorg, ZonMw

18.10 uur Vernieuwing in de palliatieve zorg, van nut tot noodzaak
Welke doorontwikkelingen vraagt de palliatieve zorg anno 2014. Wat gaat goed en waar liggen de belangrijkste aandachtspunten?
Bert Vrijhoef, professor health systems and policy, National University Singapore & Tilburg University

18.40 uur De praktijk! Integrale palliatieve zorg als vanzelfsprekend
Met een vooruitstrevende visie en aanpak krijgt doorontwikkeling van de palliatieve zorg de implementatie die nodig is.
Raoul Bakkes, directeur zorgcentra en welzijn, Proteion Thuis

19.00 uur Pauze en speeddaten
Maak nader kennis met de inhoudsdeskundigen van de regionale projecten en Goede Voorbeelden.

20.00 uur Ronde tafelgesprek
En hoe nu verder? Van kansen voor de eigen organisatie tot mogelijkheden binnen het netwerk palliatieve zorg.

20.45 uur Ophalen van opbrengsten ronde tafelgesprek

21.00 uur Afsluiting en borrel
Datum
Dinsdag 2 september 2014
16.30 - 21.00 uur 

Locatie
Golden Tulip Jagershorst, Valkenswaardseweg 44, Leende
Deelname is gratis.
Voor deze bijeenkomst is geen accreditatie aangevraagd.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Angelique Rensink-Herben
a.rensink@iknl.nl
040 297 16 16

volg ons: