Invitational conference: Palliatieve zorg in beweging, wat beweegt u? (VOL)

Bent u nieuwsgierig naar mogelijkheden om de palliatieve zorg in uw organisatie te verbeteren? Of bent u op zoek naar informatie, hulpmiddelen en richtlijnen om goede palliatieve zorg te verlenen?
Kom dan naar de invitational conference Palliatieve zorg in beweging. Hier hoort u de laatste stand van zaken en bieden wij u handvatten aan om palliatieve zorg een goede plek binnen uw organisatie te geven.

Voor wie

Bestuurders, managers, beleidsmakers, opleidings- en kwaliteitsfunctionarissen en projectleiders van verbetertrajecten palliatieve zorg. Consulenten en netwerkcoördinatoren palliatieve zorg.

Resultaat
U krijgt een beeld van hoe de verschillende Goede Voorbeelden bijdragen aan verbetering van de kwaliteit van palliatieve zorg.
 

 

 

16.00 uur De Warming-up
Ontvangst  

16.30 uur Klaar voor de start?
W.M.M. van den Winkel, manager Zorggroep West-Brabant, dagvoorzitter   

16.35 uur Het startschot
Overzicht van de ontwikkelingen in de palliatieve zorg
Mw. M.M. de Boer, senior adviseur regio Zuidwest-Nederland, IKNL

16.45 uur Het parcours is uitgestippeld
Wat is goede palliatieve zorg en welke transitie vraagt dit in de regio?
Mw. prof. dr. C.C.D. van der Rijt, hoogleraar Palliatieve Oncologische Zorg, Erasmus MC  

17.05 uur De glans van de medaille
De achterliggende gedachten achter de door ZonMw geselecteerde
Goede V
oorbeelden palliatieve zorg, wat maakt ze succesvol?
Mw. prof. dr S.C.C.M. Teunissen, hoogleraar Hospicezorg, UMC Utrecht

17.30 uur Energie op peil
Maak tijdens de informatiemarkt kennis met de Goede Voorbeelden en de ontwikkelaars. Voor een broodje wordt gezorgd.  

18.15 uur Hoogspringen of hordelopen?
Workshop over de randvoorwaarden en processtappen die nodig zijn om
verandering voor elkaar te krijgen. 
Drs. C. Goedhart, specialist ouderengeneeskunde Lelie zorggroep

19.45 uur De estafette
Een bestuurder, een zorgverlener, een netwerkcoördinator en een
zorgverzekeraar
  geven hun visie op het verbeteren van palliatieve zorg.  

20.15 uur Afsluiting en borrel 

Donderdag 25 september 2014
16.00 – 20.30 uur

Postillion Hotel Dordrecht, Rijksstraatweg 30, 3316 EH Dordrecht

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.
Er is geen accreditatie aangevraagd.

 

Nelleke van Dijk, secretaresse IKNL
n.vandijk@iknl.nl

t. 010-440 58 05

volg ons: