Invitational conference: expertisecentrum palliatieve zorg voor kinderen

Palliatieve zorg voor kinderen is bijzonder en vraagt veel van de betrokkenen. Een eerste stap is gezet; de richtlijn palliatieve zorg voor kinderen is deze zomer gepubliceerd.
Deze richtlijn biedt de professional werkzaam in dit veld een mooie bundeling van de huidige stand van kennis en kunde. Willen we dat deze kennis toegepast wordt in de praktijk hebben we uw hulp nodig. Een van de implementatie trajecten is het opzetten van een expertisecentrum palliatieve zorg voor kinderen. Wij zijn zeer benieuwd naar uw mening en visie.

Wat zou u wensen voor dit expertise centrum? Een landelijk centrum of juist regionale inbedding? Wat kan dit centrum bieden? Welke professionals moeten een dergelijk centrum bemensen? Welke rol zou een website kunnen hebben?

IKNL, de NVK en Stichting Pal nodigen u van harte uit om tijdens een invitational conference uw wensen te delen zodat
helder wordt hoe dit expertisecentrum vorm kan krijgen.
Hiervoor maken we gebruik van een interactieve methodiek met veel ruimte voor uw inbreng.

Het expertisecentrum heeft als doel kennis en kunde beschikbaar te maken voor professionals, nieuwe kennis en kunde te blijven ontwikkelen en professionals te adviseren in de zorgverlening. Dit kan op allerlei manieren vorm krijgen en het is dus uitermate belangrijk dat de inrichting van een dergelijk centrum nauw aansluit bij de wensen van de uiteindelijke gebruiker: de professional werkzaam in de palliatieve zorg voor kinderen.

Uw bijdrage zullen we bundelen in een top tien van prioriteiten en verwoorden in een helder plan van aanpak voor de oprichting van een expertisecentrum.

Inschrijven voor deze bijeenkomst is helaas niet meer mogelijk.
11.30 uur Ontvangst met koffie en thee

12.00 uur Aanvang bijeenkomst

13.15 uur Lunch

14.00 uur Voortzetting programma

16.15 uur Afronding en conclusies

16.50 uur Evaluatie en afsluiting
Datum:
Dinsdag 11 februari 2014 

Locatie:
Conferentiecentrum Drakenburg
Dr. Albert Schweitzerweg 1
3744 MG Baarn
Kosten:
Deelname is gratis. Lunch wordt geserveerd. 

Accreditatie:
Er is geen accreditatie aangevraagd .
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Tessa de Leur (opleidingsadviseur)
t.deleur@iknl.nl
024-352 73 63

volg ons: