Inspiratiebijeenkomst Goede Voorbeelden palliatieve zorg (zorgprofessionals)

Bent u nieuwsgierig naar mogelijkheden om de palliatieve zorg binnen uw omgeving te verbeteren? Op zoek naar informatie, hulpmiddelen en richtlijnen om goede palliatieve zorg te verlenen?
Kom dan naar de inspiratiebijeenkomst Kansen voor de palliatieve zorg.
Maak kennis met de door ZonMw geselecteerde Goede Voorbeelden palliatieve zorg. Goede Voorbeelden die hun meerwaarde voor de praktijk hebben bewezen.

Het project Kennisverspreiding Goede Voorbeelden is onderdeel van het ZonMw Verbeterprogramma Palliatieve Zorg. Alle Goede Voorbeelden vindt u op www.goedevoorbeeldenpalliatievezorg.nl 
 
Voor wie
Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen en verzorgenden werkzaam in verpleeghuizen, verzorgingshuizen, thuiszorg en hospices.

Resultaat
U krijgt een beeld van hoe de verschillende Goede Voorbeelden bijdragen aan verbetering van de kwaliteit van palliatieve zorg.
15.30 uur Ontvangst en inloop
Maak alvast kennis met de Goede Voorbeelden op de kennismarkt.

16.00 uur Welkom en opening door dagvoorzitter
Dr. Richard Starmans: huisarts, hospicearts, medisch adviseur Haagse Gezondheidscentra

16:20 uur Goede Voorbeelden palliatieve zorg
Welke Goede Voorbeelden zijn er en wat maakt ze succesvol?
Drs. Corna van Tol, programmaleider Verbeterprogramma palliatieve zorg, ZonMw

17:00 uur De diepte in…workshopronde I
In een workshop naar keuze verdiept u zich in een van de goede voorbeelden: wat vraagt het om ermee te werken en wat levert het op? Door de ontwikkelaars van de Goede Voorbeelden –zie tabblad 'beschrijving workshops' voor aanvullende informatie

17: 45 uur Kennismarkt
Op zoek naar extra informatie over de Goede Voorbeelden? U vindt het op de kennismarkt. Voor een broodje wordt gezorgd.

18.30 uur De diepte in…workshopronde II
Uw tweede workshop naar keuze.

19.15 uur Ronde tafeldiscussie
Diverse professionals werkzaam in de palliatieve zorg gaan met elkaar in gesprek over de keuze voor een van de goede voorbeelden.

20.00 uur Napraten

20.30 Einde
Datum:
Maandag 29 september 2014
15.30 – 20.30 uur

Locatie:
Scheppingskerk
Van Poelgeestlaan 1, 2352 TD Leiderdorp
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.
Accreditatie is aangevraagd voor eerder genoemde doelgroepen.
Esther van Zunderd
secretaresse IKNL
e.vanzunderd@iknl.nl
1. Besluitvorming in de palliatieve fase
Marjolein van Meggelen, adviseur IKNL

Doelgroep: huisartsen, specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundigen
Kernwoorden: besluitvorming, klinisch redeneren, symptoommanagement

De set ‘Besluitvorming in de palliatieve fase’ helpt bij het adequaat kunnen reageren op problemen en het houdt rekening met de prioriteiten en wensen van de zorgvrager.
Door te werken met deze methode draagt u bij aan gezamenlijke besluitvorming in het multidisciplinair overleg (MDO).

2. Inspiratiecyclus -Sterven op je eigen manier (STEM)
Anneke Vermeer, zorgmanager Vierstoom

Doelgroep: huisarts, specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundige en verzorgende
Kernwoorden: bewustwording, persoonlijke ideeën over sterven, zorg op maat

De STEM-inspiratiecyclus is een traject voor deskundigheidsbevordering en bewustwording voor professionals in de palliatieve zorg. Hierin leert de zorgverlener om met inzet van de eigen normen en waarden patiënten te ondersteunen. Benieuwd naar uw eigen manier van denken over sterven?

3. Mantelzorgondersteuning
Jobke Kruyt, project mantelzorgondersteuning
 
Doelgroep: huisarts, specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundige, verzorgende
Kernwoorden: mantelzorgondersteuning, risico-inventarisatie overbelasting mantelzorger

De aandacht voor overbelasting van de mantelzorg is nog geen vanzelfsprekendheid. Het ontbreekt zorgverleners vaak aan inzicht in de belasting van mantelzorgers. Het formulier ‘Mantelzorgondersteuning’ kan hierbij een hulpmiddel zijn.

4. Palliatieve thuiszorg (PaTz-groep)
Spreker: Wim Kanters, adviseur REOS
 
Doelgroep: huisarts, verpleegkundige 1e lijn
Kernwoorden: coördinatie van zorg, deskundige palliatieve thuiszorg, samenwerking huisarts en verpleegkunde 1e lijn, proactief handelen

PaTz, de afkorting van Palliatieve Thuiszorg, is een methodiek om de kwaliteit, samenwerking en overdracht rond de palliatieve zorg thuis te verbeteren. Huisartsen en wijkverpleegkundigen komen tweemaandelijks samen om zorgverleners in de palliatieve fase in kaart te brengen en te bespreken.

5. Zorgpad Stervensfase
Spreker: Rob Boxhoorn, Hospice Duin en Bollenstreek
 
Doelgroep: huisarts, specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundige en verzorgende 
Kernwoorden: multidisciplinair dossier, stervensfase

Het Zorgpad Stervensfase is een zorgdossier, checklist en een evaluatie-instrument in 1 voor het leveren van goede palliatieve zorg in de laatste dagen van het leven, waarbij aandacht is voor de fysieke symptomen maar ook voor psychische, sociale en existentiële vragen. Het is een hulpmiddel om de kwaliteit van zorg, de samenwerking tussen hulpverleners en de communicatie met de patiënt en de naaste(n) te waarborgen. Het is bruikbaar in elke setting waar zorg voor stervenden aan de orde id.

volg ons: