Gynaecologen en radiologen

Een kijkje in elkaars keuken en leren van elkaar.

Aanleiding voor een gezamenlijke scholing met gynaecologen en dedicated radiologen in de regio Zuidwest heeft verschillende redenen:
- goed afgestemde samenwerking;
- transparante werkwijze;
- het weten van elkaar wat een ieder doet.
Hiermee kunnen we de kwaliteit van gynaecologische oncologische zorg verhogen.

Zo is het radiologieverslag vaak zeer bepalend bij het medisch beleid van de gynaecologie-oncologiepatiënt. En blijkt in de praktijk regelmatig dat achteraf (postoperatief) gezien de beleidskeuze of organisatie van zorg anders zou zijn uitgevallen wanneer in de radiologie bepaalde zaken waren gezien en verslagen. Daarentegen zou de radioloog een terugkoppeling van de gynaecoloog wensen na de operatie. Nu vindt dit niet structureel plaats. 
 

Vanuit het BeterKeten project ovariumcarcinoomzorg is opgevallen dat in de regio Zuidwest verschillen zijn in de kwaliteit van de radiologieverslagen. Een streven naar een format en/of meer uniforme verslaglegging is wenselijk oor de gynaecoloog en de radioloog.


Doelen voor de gezamenlijke scholing zijn:

  • De kwaliteit van de radiologie op het gebied van gynaecologische oncologie naar een hoger plan tillen door onder meer een verbeterslag te maken van het CT-verslag en dit meer uniform te maken.
  • Het verbeteren van de feedback tussen gynaecoloog en radioloog door onder meer standaard een terugkoppeling te geven over de operatie.

15.00 uur              Welkom

  • Doel van de scholing
  • Uiteenzetting programma

Ward Hofhuis, gynaecoloog Sint Fransiscus Gasthuis, dagvoorzitter

15.05 uur              Samenwerking, aanleiding en urgentie

  • Een schets met casus vanuit de gynaecologen

Gatske Nieuwenhuizen, gynaecoloog i.o. Erasmus MC

15.30 uur              CT abdomen

Wat wil de gynaecoloog zeker in het CT-verslag hebben staan

Maarten Thomeer, radioloog Erasmus MC

16.15 uur               Pauze 

16.30 uur              Wanneer wel of geen chirurgie naar aanleiding van CT

  • Predictie uitkomst chirurgie op basis van CT bij FIGO stadium III en IV ovarium carcinoom: systematische review van predictie modellen.

Marjet Rutten, gynaecoloog i.o. Academisch MC

17.00 uur             samenvatting/komen tot gemeenschappelijk standpunt/afsluiting

 

 

 

Datum: Maandag 18 mei 2015
Tijd: 15.00 - 17.00 uur
Locatie: Erasmus MC 3e etage Onderwijscentrum
Deelname: gratis
Accreditatie: accreditatie is aangevraagd bij NVOG en NVvR
Voor informatie over de inhoud kunt u terecht bij:
Corine Korf- van Vliet, adviseur oncologische zorg
e-mail: c.korf-vanvliet@iknl

Inschrijven?
Stuurt u een e-mail naar Rita van Basten: r.vanbasten@iknl.nl

volg ons: