Goede Voorbeelden palliatieve zorg: invitational conference

IKNL organiseert voor de regio Limburg de invitational conference ‘Schakels in de palliatieve zorg’. Centraal staat de uitwisseling van kennis en ervaring van succesvolle projecten in Limburg.
Verder krijgt u inzicht in actuele ontwikkelingen, zoals de Zorgmodule, het Verbeterprogramma palliatieve zorg en de ontwikkeling van een consortium.
Tot slot hoort u van verschillende zorgmanagers hoe de Goede voorbeelden in hun eigen instelling hebben geleid tot verbetering van de palliatieve zorg.

Doelgroep
Alleen mensen die een persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen voor deze bijeenkomst kunnen zich inschrijven.
15.45 uur    Ontvangst met koffie/thee
16.15 uur    Opening
                   Cor Spreeuwenberg, emeritus hoogleraar, dagvoorzitter
16.25 uur    Palliatieve zorg, gedeelde zorg
                   Palliatieve zorg in beeld
                   Anne Degenaar, senior adviseur IKNL
16.45 uur    Zorgmodule palliatieve zorg
                   Wat is goede palliatieve zorg en welke transitie vraagt dit in de regio?
                   Cor Spreeuwenberg, voorzitter van de ontwikkelgroep voor de Zorgmodule
17.05 uur    Speeddaten
                   Maak kennis met de inhoudsdeskundigen van de regionale projecten en
                   Goede voorbeelden.
18.15 uur    Pauze met broodjes/warm hapje
18.35 uur    Goede voorbeelden palliatieve zorg
                   Voorwaarden voor implementatie en borging
                   Jenneke van Veen,  voorzitter van het landelijke verbeterprogramma
                   Palliatieve zorg van ZonMW
18.55 uur    Ontwikkeling van een consortium
                   Annemie Courtens, kwartiermaker consortium, Expertisecentrum palliatieve zorg MUMC+/ IKNL
19.10 uur    Interview met experts en take home messages
                   Cor Spreeuwenberg interviewt een selectie van professionals en bestuurders    die betrokken zijn (geweest) bij de implementatie van een Goed voorbeeld. Wat zijn hun leerpunten, wat zijn tips en trics?
19.30 uur    Afsluiting en borrel
Donderdag 22 mei 2014
15.45 - 20.00 uur

De Oolderhof
Broekstraat 35
6049 CJ Herten (Roermond)
Deelname is gratis.
Voor deze bijeenkomst is geen accreditatie aangevraagd.

Heeft u vragen?
Neem contact op met M.H.R. Sarmiento Smeets
043 350 75 34 / m.sarmiento@iknl.nl

volg ons: