Goede Voorbeelden palliatieve zorg: invitational conference

De behoefte aan palliatieve zorg neemt naar verwachting fors toe. Dit komt door een toename van sterfte door chronische ziekten in plaats van acute sterfte en de vergrijzing.

Palliatieve zorg wordt verleend in alle zorgsettings, waarbij een verschuiving plaatsvindt van de tweede naar de eerste lijn. Recent is de Zorgmodule palliatieve zorg gepubliceerd. Hierin staat beschreven wat een patiënt van goede palliatieve zorg mag verwachten.

In dit zorglandschap staat u, als manager en beleidsmaker, voor de opdracht om kwalitatief goede zorg te bieden, afgestemd op de zorgbehoefte van de individuele patiënt en zijn naasten.

IKNL nodigt u, samen met diverse netwerken palliatieve zorg, uit om deel te nemen aan de Invitational conference Goede Voorbeelden palliatieve zorg. Centraal staat regionale uitwisseling van kennis en ervaring over succesvolle projecten uit Gelderland en oostelijk Noord-Brabant. U maakt tijdens het speeddaten kennis met vertegenwoordigers van de door ZonMw geselecteerde Goede Voorbeelden palliatieve zorg. Verder krijgt u inzicht in actuele ontwikkelingen zoals de Zorgmodule palliatieve zorg 1.0.

Tot slot hoort u van verschillende sprekers hoe de Goede Voorbeelden in hun eigen instelling hebben geleid tot verbetering van de palliatieve zorg. We sluiten het programma om 21.00 uur af, waarna u huiswaarts gaat met kennis over:

  • De actuele stand van zaken in de palliatieve zorg en de regionale samenwerking;
  • De stappen die u zelf kunt zetten om binnen uw organisatie de palliatieve zorg te verbeteren.


Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.goedevoorbeeldenpalliatievezorg.nl

 

 

17.30  uur

 

 


Ontvangst met broodjes en stands

18.00 uur

Welkomstwoord door dagvoorzitter drs. Clemence Ross,

directeur Agora

18.10 uur

Palliatieve zorg, gedeelde zorg

Actuele ontwikkelingen in de palliatieve zorg

Drs. Anne Degenaar, senior adviseur IKNL

18.30 uur

Zorgmodule Palliatieve zorg

Wat is goede palliatieve zorg en welke transitie vraagt dit van professionals?

Prof. dr. Kris Vissers, werkgroep Zorgmodule palliatieve zorg

19.00 uur

Goede Voorbeelden palliatieve zorg

Wat maakt goede voorbeelden in de palliatieve zorg succesvol?

Rob Krol, adviseur IKNL

19.20 uur

Speeddaten en pauze

Maak kennis met de inhoudsdeskundigen van de Goede Voorbeelden en gerealiseerde regionale projecten

20.20  uur

Succesvolle implementatie van twee Goede Voorbeelden (succes- en faalfactoren)

20.50 uur

Afsluiting

 

Datum:
15 april 2014

Locatie:
Congrescentrum ReeHorst, Bennekomseweg 24, 6717 LM Ede

 
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.
Marian Snuverink, m.snuverink@iknl.nl

volg ons: