Focusgroepbijeenkomst informatievoorziening ‘Voeding en kanker’

Bij Integraal Kankercentrum Nederland loopt het project ‘Task Force on Nutrition and Cancer’. Voor dit project heeft Alpe d’Huzes / KWF subsidie gegeven om de informatievoorziening rondom voeding en kanker te verbeteren. Dit omdat patiënten aangeven meer behoefte te hebben aan informatie over voeding en kanker en vaak verward raken door berichten die elkaar tegenspreken.
Merel van Veen en Sandra Beijer, onderzoekers verbonden aan de afdeling onderzoek van Integraal Kankercentrum Nederland, houden zich bezig met dit project.

In het kader van dit project zijn artsen, oncologieverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten geïnterviewd over hun rol binnen de informatievoorziening over voeding en kanker. Ook is gesproken over wie de patiënt van welke informatie voorziet en wat daarvoor nodig is. Uit deze interviews kwam naar voren dat de oncologieverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten veel informatie geven over voeding en kanker maar dat ze zich niet altijd zeker hierover voelen. Daarbij werd ook aangegeven dat het prettig zou zijn als er een hulpmiddel zou worden ontwikkeld om op een gemakkelijke manier de juiste informatie te geven.

Hierbij willen wij u vragen of u interesse heeft deel te nemen aan deze focusgroepbijeenkomst.

Voor wie
Leden van de verpleegkundige werkgroepen en verpleegkundig specialisten regio IKNL locatie Eindhoven

Resultaat
Om het voor oncologieverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten zo gemakkelijk en efficiënt mogelijk te maken is het belangrijk dat dit hulpmiddel aansluit bij de praktijk van alle dag. Om te bespreken hoe we dit het beste kunnen vormgeven, willen wij een focusgroepbijeenkomst organiseren om samen met u dit hulpmiddel te ontwikkelen. Een focusgroepbijeenkomst is een groepsgesprek met ongeveer 8 tot 10 personen waarbij wordt gesproken over uw persoonlijke ideeën over dit onderwerp.
17.30 uur
ontvangst met een broodje en soep

18.00 uur
focusgroepdiscussie

20.00 uur
afsluiting en naar huis
Datum
De bijeenkomst vindt plaats op maandag 22 juni 2015.

Locatie
IKNL locatie Eindhoven
Zernikestraat 29
5627 HZ Eindhoven 
Routebeschrijving
Deelname is kosteloos.
Bij veel aanmeldingen zal een keuze worden gemaakt. Omdat we graag een zo gevarieerd mogelijke groep zouden willen spreken zullen geslacht, leeftijd, werkervaring, functie en ziekenhuis bij deze keuze worden meegenomen.

De reiskosten per openbaar vervoer worden volledig vergoed, voor de auto geldt een vergoeding van 0,19 Euro per km.

Er wordt geen accreditatie aangevraagd.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Linda Bergmans, 088 234 66 82/ l.bergmans@iknl.nl

volg ons: