Consulentenscholing palliatieve zorg regio Noord-Zuid-Nederland

Graag nodigen wij u uit voor onze regionale consulentenscholing palliatieve zorg. De afgelopen tien jaar heeft IKNL vele scholingsprogramma’s gemaakt voor IKNL-consulenten palliatieve zorg.

Met de komst van nieuwe consultatievoorzieningen, o.a. in de ziekenhuizen, willen wij het scholingsaanbod uitbreiden naar meer consulenten. Regionale samenwerking tussen de verschillende consultatievoorzieningen is daarbij een belangrijk nevendoel.

Er is aandacht voor communicatie, samenwerking en medisch inhoudelijke onderwerpen.

U bent persoonlijk uitgenodigd deze scholing bij te wonen.

Organisatie

Dit programma is in samenwerking met consulenten en coördinatoren uit het consultatieteam Hollands Midden, de Helpdesk Haaglanden DWO, ziekenhuisconsulenten en IKNL medewerkers tot stand gekomen.


Voor wie:

Consulenten palliatieve zorg uit de regio’s Leiden, Den Haag, Delft  en Gouda werkzaam in  ziekenhuizen en in de eerste lijn: verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde medisch specialisten en apothekers.

U kunt zich voor deze bijeenkomst niet meer inschrijven.16.00 - 16.30 uur

Ontvangst met koffie/thee

16.30 – 16.45 uur

Welkom en introductie

mw. E. van der Pol, senior adviseur palliatieve zorg IKNL en mw. J.F.M. van Noord-Stijlen, teamcoördinator Hollands Midden/verpleegkundig specialist

16.45 – 17.45 uur

Palliatieve Zorg doe je samen!

interactieve casus met dhr. F. Kesseleer en mw. M. de Leeuw, acteurs FM Entertrainment over samenwerking met consulenten in de regio

17.45 – 18.15 uur

Broodmaaltijd

18.15 – 19.00 uur

Psychosociale en spirituele aspecten in de palliatieve zorg

dr. M.J.H.E. Gijsberts, specialist ouderengeneeskunde, kaderarts palliatieve zorg VUmc

19.00 – 21.00 uur

Workshop mdo: consultatiecompetenties en gespreksvaardigheden

dhr. C. Goedhart, arts-consulent palliatieve zorg, Leliezorggroep en

dhr. F. Kesseleer, acteur FM Entertrainment

19.00 – 21.00 uur

Workshop PaTz: consultatiecompetenties en gespreksvaardigheden

dhr. F. Baar, specialist ouderengeneeskunde Laurens Cadenza/consulent palliatieve zorg en mw. M. de Leeuw, acteur FM  Entertrainment

19.00 – 21.00 uur

Workshop STED: stoppen met eten en drinken, een keus?

dr. M.A.M. Tonino, arts verstandelijk gehandicapten Stichting Prisma

21.00 uur

Afsluiting met een drankje


Datum

12 september 2016

Locatie

De Haagse Hogeschool

Johanna

Westerdijkplein 75,

2521 EN Den Haag

070 445 88 88

Parkeren

Q-Park Rijswijkseweg

Kosten

Deelname is gratis

Aan deze scholing kunnen maximaal 60 personen deelnemen.

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd voor verpleegkundigen (VenVN), verpleegkundig specialisten (VSR), huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, medisch specialisten en apothekers (ABAN cluster 1 en 2).

Contactpersoon

Yvon van Iterson, secretaresse

l.symposia@iknl.nl

088 234 66 47


Inlichtingen

Voor meer informatie kunt u terecht bij

Elske van der Pol,

senior adviseur palliatieve zorg IKNL

E.vanderPol@iknl.nl

088 234 61 36

volg ons: