Bijeenkomst kwaliteitscriteria neuro-oncologie (INSCHRIJVING GESLOTEN)

Neuro-oncologie. Hooggradige gliomen vertegenwoordigen nog steeds een belangrijk, ongeneeslijk probleem in de neuro-oncologie. Ondanks vooruitgang op het gebied van zowel de diagnostiek als de behandeling blijft de prognose voor de meeste patiënten slecht.

De landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie (LWNO) heeft kwaliteitscriteria ontwikkeld ten behoeve van de diagnostiek, behandeling en begeleiding van patiënten met een glioom, met als doel de zorg voor deze patiënten te optimaliseren.


Voor wie:
neurologen, neurochirurgen, medisch oncologen, neuropathologen, neuroradiologen, LWNO-V-leden, huisartsen, neuro-oncologieverpleegkundigen en patiëntenvereniging Stichting Cerebraal regio Noord Nederland.

 

18.15 – 18.45 uur

Ontvangst broodjes + inschrijving 


18.45– 18.50 uur

Opening

Margo de Vos, neuroloog Martini Ziekenhuis


18.50 –19.30 uur

Kwaliteitscriteria gliomen en de stand van zaken in Noord Nederland

Michiel Wagemakers, neurochirurg UMCG

Vincent Ho, onderzoeker IKNL


19.30– 19.50 uur

Pauze


19.50 – 19.20 uur

Voor wie doen we dit? Introductie casus

Mascha Schuurmans, neuroloog MZH

Beeldvorming

Dick Bakker, neuroradioloog MZH

Chirurgie

Jan Koopmans, neurochirurg MZH

Pathologie

Wilfred van Dunnen, patholoog

Chemotherapie/trial

Roelien Enting / Ingeborg Bosma, neuroloog-oncoloog UMCG

Nazorg en begeleiding

Petra Scherstra, neuro-oncologie verpleegkundige MCL


20.55 – 21.00 uur

Afronding casus

Mascha Schuurmans


21.00 – 21.50 uur

Mogelijkheden en onmogelijkheden van behandeling in trialverband

Roelien Enting, neuro-oncoloog UMCG

 

21.50 uur

Afsluiting

Donderdag 12 februari  2015

 

Onderwijscentrum UMCG, lokaal 16

Ingang hoek Fonteinstraat / Winkelstraat, 2e verdieping

Deelname is gratis

 

Accreditatie is aangevraagd voor de doelgroepen

Anke de Greef, secretaresse 088 234 69 71 of a.degreef@iknl.nl

volg ons: