signaleren

Signaleren gevolgen kanker(behandeling)

Mensen met kanker ervaren meestal gevolgen van de ziekte en de behandeling die ze krijgen. Het op systematische wijze en tijdig signaleren van deze gevolgen is belangrijk. De praktijk wijst namelijk uit dat professionals niet altijd vragen naar gevolgen en mensen met kanker hun klachten niet altijd zelf (tijdig) aangeven. Het signaleren van de gevolgen van kanker(behandeling) kan bijdragen aan een betere kwaliteit van leven, het volhouden van de behandelingen en het voorkomen van ernstige problemen in de toekomst (vroegsignalering). IKNL ondersteunt de ontwikkeling en implementatie van:

Richtlijn Detecteren behoefte psychosociale zorg
Om de mate van distress en behoefte aan psychosociale zorg bij mensen met kanker te kunnen signaleren en eventueel door te kunnen verwijzen naar passende zorg, is de richtlijn ‘Detecteren behoefte psychosociale zorg' ontwikkeld. Deze richtlijn is samen met de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO) en met financiering van KWF Kankerbestrijding ontwikkeld. Van de richtlijn is een handige samenvattingskaart te bestellen.

Lastmeter als signaleringsinstrument
Het signaleren van distress en zorgbehoefte gebeurt aan de hand van een instrument. In de richtlijn wordt hiervoor de Lastmeter aanbevolen. Dit is een formulier waarop mensen met kanker aangeven van welke problemen ze last hebben (fysiek, emotioneel, sociaal, praktisch, spiritueel/levensbeschouwelijk), in welke mate en of ze daarvoor zorg willen van een professional. Dit kan op papier en via www.lastmeter.nl.

Lastmeter
Lastmeter (met scorelijst)
Lastmeter (Turks-Nederlands)

Pre-operatieve geriatrische screening
Het St. Antonius ziekenhuis en andere ziekenhuizen ontwikkelen met IKNL een Anesthesiologische Geriatrische Evaluatie-model (AGA) waarmee medisch specialisten en kwetsbare mensen met darmkanker pre-operatief een zorgvuldige afweging van de risico’s kunnen maken. Zoals verlies van zelfredzaamheid en een vermindering van kwaliteit van leven versus de verwachte winst in overleving. Het project wordt mede gefinancierd door Stichting Vrienden Integrale Oncologische Zorg (VIOZ).

Screening behoefte psychosociale zorg binnen de onco-genetica

De screening behoefte psychosociale zorg binnen de onco-genetica is bedoeld voor mensen die worden doorverwezen voor erfelijkheidsonderzoek en -advies met betrekking tot kanker. Veel van hen ervaren problemen als beslissingen maken rond erfelijkheidsvraagstukken, familie, kinderen, het leven met kanker, praktische zaken en emoties. In een online vragenlijst kunnen mensen hun problemen aangeven. Deze vragenlijst helpt deze mensen en zorgverleners de diverse problemen onder de aandacht te brengen.

LIVE-trial
Mensen met lymfeklierkanker ervaren vaak nadelige gevolgen van de ziekte en de behandeling ervan. Een kwart van de mensen met deze ziekte rapporteert psychische klachten tot lang na de diagnose. Betere hulpmiddelen voor het omgaan met kanker kunnen het risico op deze negatieve gevolgen verminderen. Met de Lymphoma InterVEntion ‘LIVE’ randomized controlled trial (RCT) wordt onderzocht of psychische klachten kunnen verminderen als toegang wordt geboden aan een individuele terugkoppeling van kwaliteit van leven, functionerings- en symptoomschalen en het aanbieden van een online zelfhulpmodule.
Nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.

informatie
Vragen? Neem contact op met IKNL
t 088 234 60 00

volg ons: