Grote verschillen tussen gemeenten in aantallen vrouwen met longkanker

22-12-2015

Er zijn grote verschillen tussen gemeenten in aantallen vrouwen met longkanker. Tussen de hoogste en laagste aantallen diagnoses zit een factor acht. Concreet betekent dit dat bijvoorbeeld in Rucphen per 100.000 vrouwen jaarlijks 81 vrouwen longkanker krijgen en in Bergambacht en Winsum tien. Longkanker wordt in negen van de tien gevallen veroorzaakt door roken. Dit vraagt om een snelle invulling van lokaal tabaksbeleid.   

In het verleden kwam longkanker voornamelijk bij mannen voor. Tegenwoordig is van het totaal van 11.910 nieuwe longkankerpatiënten in Nederland per jaar 5084 vrouw (43%). In 1990 was dat nog maar 16% van de patiënten. Longkanker is bij vrouwen ook de belangrijkste oorzaak van kankersterfte. In Nederland overlijden meer vrouwen aan longkanker (4.062 per jaar) dan aan borstkanker (3.161 per jaar) of darmkanker (2.335).

Verschillen per gemeente
In Nederland zijn er grote regionale verschillen in de incidentie van longkanker bij vrouwen. In gemeenten als Rucphen en Brunssum is de incidentie bijvoorbeeld een factor zeven à acht hoger dan in Bergambacht of Winsum. De verschillen bij mannen zijn veel minder groot: in gemeenten als Rijnwaarden en Rucphen komt longkanker vier keer zo vaak voor als in Rozendaal en Muiden (zie ook berichtgeving RTL nieuws).

Het aantal gevallen van longkanker is gerelateerd aan regionale variatie in rookgedrag in het verleden. De patiënten van nu zijn de rokers van twintig tot dertig jaar geleden. Helaas zijn er tegenwoordig nog steeds omvangrijke verschillen in het aandeel rokende vrouwen per gemeente. 

Lokaal tabaksbeleid nodig
Landelijke informatiecampagnes bereiken kennelijk niet alle doelgroepen. De sterke regionale variatie vraagt  om een lokale aanpak van de tabaksverslaving en specifieke aandacht voor vrouwen. Lokaal tabaksbeleid staat - vergeleken met bijvoorbeeld alcoholbeleid - nog in de kinderschoenen. De handreiking gezonde gemeente (themadeel tabak) biedt actuele kennis over de schadelijkheid van tabak en hoe lokaal tabaksbeleid opgezet kan worden. In 2016 organiseert het Trimbos-instituut een landelijke studiedag rondom gemeentelijk tabaksbeleid. Beleidsmakers kunnen voor vragen of advies over tabaksbeleid  terecht bij www.lokaalmiddelenbeleid.nl  

Landelijke registratie van belang
Cijfers over het voorkomen van kanker per gemeente komen uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Dit is een landelijke en een onafhankelijke databank met gegevens van alle patiënten met kanker in Nederland. In de NKR worden patiënten gemiddeld zeven jaar gevolgd, van diagnose tot eventueel overlijden, ongeacht de behandellocatie. De gegevens leiden tot beter inzicht, effectieve interventies en uiteindelijk tot een betere zorguitkomst voor de patiënt met kanker. 


 
   
   
   
   
   
   
   

volg ons: