icoon_cijfers

patiëntregisters

Sinds 2012 worden in Nederland dure geneesmiddelen voor een periode van vier jaar voorwaardelijk toegelaten tot het verzekerde pakket.

Doelmatigheidsstudies

Gedurende deze periode moet het middel zijn doelmatigheid nog ‘bewijzen’, maar kan al wel van de voordelen van een dergelijk nieuw middel gebruik worden gemaakt. Tijdens deze vier jaar worden gegevens over de werking van het middel verzameld in zogenaamde T4-studies of doelmatigheidsstudies. Aan de hand van deze studies beoordeelt het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) na afloop van de periode of de voorwaardelijke toelating kan worden omgezet naar definitieve toelating tot het verzekerde pakket.

Onafhankelijke patiëntenregisters
De afgelopen jaren is gebleken dat voor deze doelmatigheidsstudies vaak onvoldoende betrouwbare data beschikbaar is. Om dit probleem te pareren wordt gedacht om onafhankelijke patiëntenregisters aan te leggen met als doel het geven van de benodigde betrouwbare data voor het monitoren van de kwaliteit van zorg, het genereren van spiegelinformatie voor de medisch specialist, het leveren van onderzoekdata voor wetenschappelijk medisch en epidemiologisch onderzoek en het gedegen uitvoeren van de T4-studies in Nederland.

Ervaring IKNL
IKNL heeft expertise in en ervaring met het aanleggen van patiëntenregisters: we voeren al 25 jaar de kankerregistratie, voeren de registratie en validatie van de Dutch Melanoma Treatment Registry (DMTR) uit en participeren in Pharos. Uiteraard vanuit onze eigen onafhankelijke status maar in nauw en goed contact met en voor de sector.
Nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.

informatie
Vragen? Neem contact op met IKNL
t 088 234 60 00

volg ons: