Prevalentie hoofd-halskanker

Er leven op dit moment meer dan 17.000 personen in Nederland die in de 10 jaar daarvoor de diagnose hoofd-halskanker kregen (10-jaarsprevalentie).

Voor informatie over prevalentie bij zeldzamere vormen van hoofd-halskanker, kijk bij zeldzamere vormen van hoofd-halskanker.