Prevalentie hoofd-halskanker

In 2018 waren er 17.330 personen in Nederland die in de 10 jaar daarvoor de diagnose hoofd-halskanker kregen en nog in leven waren (10-jaarsprevalentie).