Prevalentie hoofd-halskanker

Er leven op dit moment meer dan 17.000 personen in Nederland die in de 10 jaar daarvoor de diagnose hoofd-halskanker kregen (10-jaarsprevalentie).

De prevalentie is een maat die het aantal gevallen combineert met de overleving. Deze zal hoog zijn wanneer er veel gevallen van kanker zijn, maar ook als de overleving goed is. Een veel voorkomende tumor met slechte overleving en een zeldzame tumor met hoge overleving kan dus een vergelijkbare prevalentie opleveren. De gestegen prevalentie van hoofd-halskanker reflecteert dus zowel het toegenomen aantal hoofd-halskankers als de verbeterde overleving.

De 10-jaarsprevalentie steeg voor de meeste lokalisaties. Voor mondholte- en orofaynxkanker stegen zowel het aantal diagnoses als de overleving, terwijl voor hypofarynxkanker, nasofarynxkanker en neus(bij)holtekanker vooral door de overleving verbeterde en voor grote speekselklieren het aantal diagnoses toenam. Voor strottenhoofdkanker veranderde het aantal diagnoses en de overleving nauwelijks over de tijd en dus veranderde de prevalentie ook vrijwel niet. De prevalentie van lipkanker daalt de laatste jaren met name door een daling van het aantal nieuwe gevallen van lipkanker.

Meer cijfers

Bekijk cijfers over incidentie, sterfte en overleving en informatie over behandeling en de impact van COVID-19 op de incidentie van hoofd-halskanker.