icoon_cijfers

cijfers over kanker

Op cijfersoverkanker.nl kunt u zelf cijfers samenstellen over incidentie, prevalentie, sterfte en overleving naar lokalisatie, geslacht, leeftijd en stadium.

Maatwerkgegevens aanvragen
Bent u clinicus, arts-epidemioloog of beleidsmaker dan kunt u maatwerkgegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) aanvragen om zelf onderzoek mee te doen. De gegevens kunnen aan uw eigen patiëntgegevens worden gekoppeld. Informatie over het opvragen van maatwerkgegevens of het koppelen van gegevens uit uw database met de database van IKNL (NKR) vindt u onder: gegevens aanvragen

Welke gegevens vindt u op cijfersoverkanker.nl?

Incidentiecijfers
De incidentie van kanker betreft het aantal nieuwe gevallen van kanker dat in een bepaalde periode (meestal een jaar) wordt vastgesteld. De incidentiegegevens in de NKR gaan terug tot het jaar 1989 en worden elk jaar aangevuld met de meest recente cijfers.
De gegevens zijn beschikbaar per soort kanker, geslacht, leeftijdsgroep en jaar van diagnose. Daarnaast zijn er zogenaamde stadiumtabellen beschikbaar en gegevens over kanker bij kinderen, waarbij een indeling naar soort kanker is gebruikt die speciaal is ontwikkeld voor kanker bij kinderen. 

Prevalantiecijfers
De prevalentie van kanker omvat alle personen die nog in leven zijn op een bepaalde datum en bij wie ooit een vorm van kanker is vastgesteld. Dit is dus een diverse groep die onder meer personen omvat die genezen zijn van hun ziekte en ook personen bij wie net de diagnose kanker is gesteld. Omdat op landelijk niveau niet precies bekend is welke personen in leven zijn en welke niet, zijn landelijke prevalentiecijfers nog niet beschikbaar.

Sterfte
Gegevens over de sterfte ten gevolge van kanker worden in Nederland verzameld door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het voordeel van gegevens over kankersterfte is dat zij beschikbaar zijn over een zeer lange periode. Daar staat tegenover dat incidentiecijfers waardevoller zijn als veel patiënten genezen van hun ziekte, zoals bij zaadbalkanker. Daarnaast geeft vergelijking van incidentie en sterfte inzicht in de verschillende vormen van kanker.
De Nederlandse Kankerregistratie geeft inzage in de kankersterfte met behulp van een databank die de landelijke gegevens bevat vanaf 1989, het startjaar van de Nederlandse Kankerregistratie.

 

Nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.informatie
Vragen? Neem contact op met IKNL
t 088 234 64 00

volg ons: