Koppeling met PALGA

Onderzoekers kunnen gebruikmaken van gegevens die ontstaan uit een koppeling van gegevens uit de NKR met gegevens uit een andere registratie, zoals PALGA. 

De NKR bevat gegevens over diagnose, behandeling en overleving van kanker. PALGA bevat gegevens over de pathologische diagnose. Voor bepaalde onderzoeksvragen kan het wenselijk zijn om deze gegevensbronnen te combineren, bijvoorbeeld als:

  • aanvullende pathologiegegevens over tumoren nodig zijn.
  • de pathologiehistorie of follow-up van tumoren nodig is.
  • de onderzoeker coupes of weefsel van tumoren wil opvragen voor nader onderzoek.

Wanneer u de gegevensbronnen wilt koppelen, moet u zowel bij IKNL als bij PALGA een aanvraag daartoe indienen.