Baarmoederhalskanker

Over de afgelopen decennia overleden gemiddeld ongeveer 200 vrouwen per jaar aan baarmoederhalskanker. Ongeveer de helft van deze vrouwen was jonger dan 60 jaar, 25 van hen waren zelfs jonger dan 45 jaar. Baarmoederhalskanker komt opvallend vaak bij jongere vrouwen voor: de piekincidentie van baarmoederhalskanker ligt tussen het 35e en het 45e levensjaar. De incidentie van baarmoederhalskanker in het algemeen lijkt de afgelopen jaren licht te stijgen. 

Bekijk het overzicht van de incidentie, prevalentie, regionale verschillen en behandeltrends van baarmoederhalskanker. 

De 5-jaarsoverleving neemt over de afgelopen jaren ook langzaam toe, met een huidige 5-jaarsoverleving van 67%. Deze trend is terug te zien in de sterftecijfers, die een daling laten zien over de afgelopen decennia. Er is ook een bevolkingsonderzoek voor baarmoederhalskanker: dankzij het bevolkingsonderzoek kunnen voorstadia vroegtijdig worden opgespoord en verwijderd, zodat deze niet uitgroeien tot baarmoederhalskanker. Daarmee kan sterfte aan baarmoederhalskanker worden voorkomen. 

IKNL heeft in opdracht van het RIVM de prestaties van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker gemonitord. Het doel van deze monitor is om de kwaliteit van de bevolkingsonderzoeken te bewaken en te verbeteren.

Samen met zorgprofessionals en patiëntenorganisatie Olijf ondersteunt IKNL beleidsvoering om de zorg voor patiënten met een gynaecologische tumor te verbeteren. Zo verricht de afdeling Research & Development van IKNL studies naar de kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven van baarmoederhalskankerpatiënten. Bij de meeste studies wordt gebruik gemaakt van gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR), waarin sinds 1989 alle gevallen van kanker worden geregistreerd. De resultaten publiceert IKNL onder meer in internationale tijdschriften en regionale rapportages. Daarnaast worden ze besproken met zorgprofessionals in regionale en landelijke werkgroepen.

Lees meer over de incidentie, behandeling, overleving en prevalentie van baarmoederhalskanker. 

Informatie voor patiënten vindt u op kanker.nl en de website van patiëntenvereniging Olijf.

 

Contact

Neemt voor meer informatie contact op met:IKNL.Nieuwsbericht

Informeren en Samen Beslissen bij de baarmoederhalsafwijking CIN: analyse van de huidige praktijk

Na een afwijkend uitstrijkje in het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker is het belangrijk dat zorgverlener en patiënt de verschillende opties, de situatie en de wensen van de patiënt goed bespreken. Uit recent onderzoek in opdracht van Zorginstituut Nederland blijkt echter dat vrouwen weinig keuze ervaren. Ook geven zij aan dat zorgverleners bij de toelichting van hun advies vooral stilstaan bij de medische aspecten en minder bij hun gevoelens. Onderzoekers geven aanbevelingen voor het invulling geven aan Samen Beslissen bij cervicale intra-epitheliale neoplasie (CIN).

lees verder

Nieuw onderzoeksproject naar lymfekliermetastasen bij cervixcarcinoom

Begin 2020 is het KWF-project ‘Chasing nodes, saving lives?’ van start gegaan. Per januari 2020 is Ester Olthof aangesteld als junior onderzoeker voor dit project, onder leiding van dr. Maaike van der Aa, senior onderzoeker bij IKNL. Het project, wat vier jaar zal duren, hoopt vragen te beantwoorden over de diagnostiek en behandeling van lymfekliermetastasen bij het cervixcarcinoom.

lees verder

IKNL.Medewerker

Maaike van der Aa

Maaike van der Aa

hoofdonderzoeker

lees verder

Suzanne Verboort

Suzanne Verboort

manager afdeling Kennis & Advies

lees verder