Kanker & leven

Na de behandeling van kanker kunnen patiënten late gevolgen ervaren, zoals vermoeidheid, tintelende handen en voeten (neuropathie) en problemen met geheugen en concentratie. Behandelingen van baarmoederhalskanker kunnen ook (permanent) effect hebben op vruchtbaarheid van patiënten.

Kennis over gezondheidsproblemen na behandeling, in het bijzonder over fertiliteit, zijn belangrijk voor de gedeelde besluitvorming voor de keuze van een behandeling en inrichting van de nazorg, informatie over klachten na de behandeling en om tijdig te verwijzen naar passende zorg.

Signaleren

Meer bekendheid van de risicofactoren voor behandelgerelateerde gezondheidsproblemen kan helpen bij het herkennen van symptomen in relatie tot een eerdere kankerbehandeling. Zowel in het ziekenhuis, als ook voor huisartsen die door patiënten kunnen worden geraadpleegd lang nadat de nacontroles voor kanker zijn gestopt.

Verwijzen

Zorgverleners kunnen aanbieders van passende nazorg in de regio vinden op Verwijsgids Kanker. De Verwijsgids Kanker is de landelijk dekkende sociale kaart voor aanvullende zorg en begeleiding bij kanker, op ieder moment na diagnose. In de Verwijsgids Kanker staan onder meer gegevens van individuele zorgverleners, instellingen en patiëntenorganisaties. Patiënten en naasten kunnen Verwijsgids Kanker rechtstreeks raadplegen. De postcodefilter maakt het mogelijk om zorg zo dicht mogelijk bij huis te selecteren.

Baarmoederhalskanker komt bijzonder vaak voor bij jongere vrouwen, en jonge kankerpatiënten hebben vaak andere behoeften, zowel medisch als psychosociaal gezien, dan oudere kankerpatiënten. Zorgverleners kunnen jonge baarmoederhalskankerpatiënten doorverwijzen naar het Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk. Dit zorgnetwerk biedt leeftijdsspecifieke zorg voor alle patiënten die tussen hun 18e en 35e levensjaar voor het eerst gediagnosticeerd worden met kanker.

Lees meer over leven met en na kanker.