Survivorship

Mensen die leven met of na kanker kampen lang na de behandeling nog met de gevolgen. Zij zijn bijvoorbeeld vaak moe of angstig voor terugkeer van de kanker. Voor deze klachten worden zij vaak niet verwezen naar passende zorg. Meer dan 800.000 mensen leven met of na kanker en dit aantal groeit.

Recente behandelmogelijkheden kunnen bepaalde kankersoorten langer onder controle houden, maar hebben vaak grote gevolgen voor het dagelijks leven. IKNL en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten-organisaties (NFK) beschreven de aard en omvang van deze gevolgen in het rapport ‘Kankerzorg in beeld, over leven met en na kanker.

Veel mensen ervaren na kanker belemmeringen in het sociale leven en in hun werk. Hier ligt een maatschappelijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat mensen die kanker overleefden weer naar eigen wens aan de samenleving kunnen deelnemen. Zorgprofessionals en patiëntenorganisaties pleiten als eerste stap voor aandacht voor de gevolgen van kanker en het op tijd aanbieden van passende zorg, zowel tijdens als na de medische behandeling. 

Het Kankerzorg in beeld rapport geeft cijfermatig inzage in de stand van zaken en problematiek rond leven met en na kanker in Nederland. De online bijlage gaat over de organisatie van zorg voor mensen die leven met of na kanker. Het rapport vormt het één van de deelrapporten van het Nationale Actieplan Cancer Survivorship van de Taskforce Cancer Survivorship.

Zorg voor mensen met en na kanker

Aandacht en zorg voor de gevolgen van de ziekte en behandeling is vanaf diagnose van de ziekte aan de orde. Het begint met het informeren: mensen voorbereiden op de impact en mogelijke gevolgen van kanker en de behandeling. Gedurende alle fasen van het ziektebeloop is het signaleren van de behoefte aan zorg voor de gevolgen van kanker nodig. Naargelang de behoefte worden mensen met kanker verwezen naar passende zorg. Om integrale zorg te bieden met aandacht voor (late) klachten en gevolgen na kanker moeten we de zorg anders organiseren. Dit vraagt continuïteit in de keten en nauwe samenwerking tussen eerste-, tweede- en derdelijns zorgverleners.

Taskforce Cancer Survivorship

De Taskforce Cancer Surviorship is een samenwerkingsverband waarin zorgprofessionals, onderzoekers, beleidsmakers en patiëntenorganisaties hun krachten en expertise bundelen, om passende zorg voor mensen met en na kanker mogelijk te maken.