Beleid en samenwerking bij baarmoederhalskanker

Samen met zorgprofessionals en patiëntenorganisatie Olijf ontwikkelt IKNL beleid om de zorg voor patiënten met een gynaecologische tumor te verbeteren. Zo biedt IKNL ondersteuning door middel van literatuuronderzoek en  cijfers bij de nationale richtlijn voor baarmoederhalskanker.

Ook verricht de afdeling Research & Development studies naar de kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven. Bij de meeste studies wordt gebruik gemaakt van gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR), waarin sinds 1989 alle gevallen van kanker worden geregistreerd. De resultaten publiceert IKNL onder meer in internationale tijdschriften en regionale rapportages. Deze worden besproken met zorgprofessionals in regionale en landelijke werkgroepen.

Contact

Neemt voor meer informatie contact op met: