Sterfte hoofd-halskanker

Het absolute aantal sterfgevallen aan hoofd-halskanker is in de afgelopen 30 jaar toegenomen van ongeveer 700 sterfgevallen per jaar naar meer dan 1000 sterfgevallen per jaar. Wanneer rekening wordt gehouden met de toename van het aantal inwoners in Nederland en met de vergrijzing van de bevolking (ESR) is de sterfte duidelijk afgenomen.

Lip, keelholte, mondholte, speekselklier, neus(bij)holte(n), strottenhoofd

Het absolute aantal sterfgevallen is toegenomen voor mondholtekanker, keelholtekanker, en speekselklierkanker en daalde voor kanker van de lip en strottenhoofdkanker. De gestandaardiseerde sterfte is gedaald voor bijna alle soorten hoofd-halskanker. Alleen voor speekselklierkanker is de gestandaardiseerde sterfte net iets hoger in de laatste jaren dan in de vroegere jaren. In absolute aantallen betekent het dat de laatste jaren ongeveer 15-20 personen per jaar meer aan speekselklierkanker overlijden.

Meer cijfers

Bekijk cijfers over incidentie, prevalentie en overleving en informatie over behandeling en de impact van COVID-19 op de incidentie van hoofd-halskanker.