nieuws


nieuws over palliatieve zorg

 • Medisch Contact hield donderdag 15 oktober de tweede editie van ‘De dokter en de dood’. Doel van dit congres is artsen met elkaar in contact te brengen en discussie te voeren over de beste kwaliteit van zorg voor mensen in de laatste levensfase. Op het programma stonden onderwerpen als morfinegebruik, zorg voor de zorgverlener en behandeling van comorbiditeit in de laatste levensfase. Net als de eerste editie (februari 2015) trok dit congres zo’n 450 deelnemers, onder wie huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, maar ook anesthesiologen, psychiaters en longartsen.
  Lees meer
 • Jaarlijks krijgen 600.000 mantelzorgers te maken met een stervende naaste. Zij verlenen bijna fulltime mantelzorg en zijn zwaar belast. Het ‘gespreksmodel mantelzorgondersteuning’ kan de zorgverlener inzetten als hulpmiddel om in gesprek te komen met een mantelzorger.
  Lees meer
 • Medisch Contact publiceert donderdag 15 oktober in samenwerking met IKNL een speciale bijlage over de palliatieve zorg in Nederland. In dit themanummer informeren we artsen over individuele behoeften van patiënten, inzet van kwaliteitsinstrumenten en omvang en organisatie van de palliatieve zorg. Het themanummer over palliatieve zorg wordt als bijlage van Medisch Contact 42 meegestuurd aan 45.000 huisartsen, medisch specialisten en andere artsen.
  Lees meer
 • Om de palliatieve zorg in ons land te verbeteren, ontwikkelen IKNL, beroepsvereniging Palliactief, Federatie Medisch Specialisten, NHG, Verenso, V&VN en NPCF een kwaliteitskader palliatieve zorg. Met dit initiatief willen partijen bereiken dat alle zorgprofessionals zich in 2017 gesteund weten in de ontwikkeling en uitvoering van de palliatieve zorg. In het project Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland wordt ook aandacht geschonken aan het ontwikkelen van modellen voor (transmurale) teams. Modellen die er aan bijdragen dat de patiënt thuis én in het ziekenhuis palliatieve zorg krijgt van goede kwaliteit. Daarnaast besteedt het project aandacht aan de financieringsstructuur van palliatieve zorg in het ziekenhuis en in de keten.
  Lees meer
 • In het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven vond 6 oktober het goed bezochte symposium ‘Palliatieve zorg over grenzen heen' plaats. Tijdens de bijeenkomst werd aandacht geschonken aan zowel medische als psychosociale aspecten van de palliatieve zorg, zoals voldoende tijd nemen om samen met de patiënt tot een afgewogen beslissing te komen en het bieden van hoop. Koby van der Knaap (manager palliatieve zorg) belichtte het belang van internationale samenwerking en het uitwisselen van kennis. Na afloop nam huisarts Marjo van Bommel, jarenlang werkzaam als medisch adviseur palliatieve zorg, afscheid van IKNL.
  Lees meer
 • Het platform Palliatieve Zorg Richtlijnen (PAZORI) heeft begin september 2015 de actualiteit besproken van ruim 40 richtlijnen voor de palliatieve zorg. De meeste richtlijnen werden in 2010 voor het laatst herzien. Uit de inventarisatie kwam naar voren dat in 2015 / 2016 prioriteit gegeven zal worden aan revisie van de richtlijnen ‘Palliatieve zorg bij hartfalen’ en ‘Vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase’. Daarnaast worden de mogelijkheden verkend voor samenwerking bij de herziening van de richtlijnen Dementie, Hersenmetastasen en Pijn.
  Lees meer
 • ‘Hoe verleen je passende zorg in de laatste levensfase?’ Dat was de titel van een presentatie die Marjolein van Meggelen (adviseur palliatieve zorg) op 25 september gaf in De Reehorst in Ede tijdens het V&VN symposium Palliatieve zorg. Van Megggelen presenteerde daar het KNMG-rapport ‘Passende Zorg’; een rapport waaraan ze meewerkte namens IKNL. Achtergrond is dat door de toenemende vergrijzing en stijging van het aantal mensen met chronische ziekten (multi-morbiditeiten), er een verschuiving optreedt van zorg in het ziekenhuis naar de eerstelijn. De verwachting is dat onder invloed van deze ontwikkelingen de behoefte aan palliatieve zorg verder zal toenemen.
  Lees meer
 • IKNL heeft begin oktober het jaarverslag ‘Palliatieve zorg in hospices’ (REPAL 2014) naar de deelnemende instellingen gestuurd. Het document geeft een beeld van het zorggebruik en de geleverde zorg door hospices in Nederland die gebruik maken van het registratieprogramma REPAL.
  Lees meer
Nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.

volg ons: