nieuws


nieuws over palliatieve zorg

 • Donderdag 8 oktober is de uitgave ‘Kwaliteitstoetsing in de palliatieve zorg’ verschenen. In deze uitgave gaat IKNL dieper in op het thema kwaliteit en brengen we verschillende keurmerken, toetsingen en andere instrumenten in beeld. Met 'Kwaliteitstoetsing in de palliatieve zorg' wil IKNL zorgprofessionals en zorgorganisaties op weg helpen bij het kiezen van het juiste kwaliteitsinstrument. Het geeft een overzicht van de mogelijkheden om de kwaliteit van de geboden palliatieve zorg te evalueren en verduidelijkt begrippen in de kwaliteitszorg.
  Lees meer
 • Vanaf vandaag kunnen verpleegkundigen de onlinecursus ‘Verplegen met richtlijnen’ volgen. De cursus is ontwikkeld door IKNL samen met De Haagse Hogeschool.
  Lees meer
 • IKNL ondersteunt verbeterinitiatieven in de eerste en tweede lijn door consulenten palliatieve zorg intensiever in te zetten, zoals binnen de Palliatieve Thuiszorggroepen (PaTz). Naast bredere inzet van expertise is er ook meer praktische ondersteuning in de vorm van drie handleidingen, zodat zorgprofessionals en organisaties aan de slag kunnen.
  Lees meer
 • IKNL’er Sonja Kersten wordt per 1 oktober de nieuwe directeur van V&VN, de beroepsvereniging van verpleegkundigen en verzorgenden. Vanaf 2001 heeft Sonja hier verschillende functies uitgeoefend, onder meer als hoofd Richtlijnen, directeur Kennis en Kwaliteit en nu directeur Oncologische zorg. In al die functies heeft ze een grote bijdrage geleverd aan het verbeteren van de kwaliteit van de oncologische en palliatieve zorg in Nederland. Maar ook internationaal heeft zij haar sporen verdiend.
  Lees meer
 • Het platform PAZORI (Palliatieve Zorg Richtlijnen) geeft prioriteit aan de ontwikkeling van een nieuwe richtlijn voor palliatieve zorg bij nierfalen. Publicatie van de richtlijn vindt naar verwachting plaats in maart 2016.
  Lees meer
 • Stichting Vrienden Integrale Oncologische Zorg (VIOZ) roept zorgverleners en onderzoekers op om projectvoorstellen in te dienen om de zorg voor ouderen met kanker verder te verbeteren. Per project kan een subsidie van maximaal € 20.000 worden aangevraagd. Voorstellen kunnen tot 1 september 2015 worden ingediend door middel van een aanvraagformulier.
  Lees meer
 • IKNL en 1ste Lijn Amsterdam gaan intensiever samenwerken om de Palliatieve Thuiszorg (PaTz)-methodiek landelijk in te voeren. In PaTz-bijeenkomsten voeren huisartsen, (wijk)verpleegkundigen en een inhoudelijk deskundige gesprekken om (vroeg)tijdig patiënten te identificeren en gepaste palliatieve zorg te bieden. Partijen werken nauw samen binnen stichting PaTz en vinden dat deze methodiek de potentie heeft om de hoeksteen van de palliatieve infrastructuur in de eerste lijn te worden. Stichting PaTz heeft de ambitie om de methodiek landelijk in te voeren, van de huidige 80 PaTz-groepen naar 150 over twee jaar.
  Lees meer
 • IKNL organiseert regelmatig symposia, cursussen en trainingen over oncologische en palliatieve onderwerpen voor verschillende professionals. Graag attenderen we u op de activiteiten voor het komende half jaar, zodat u zich tijdig kunt inschrijven.
  Lees meer
Nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.

volg ons: