nieuws over palliatieve zorg

 • Mensen die te horen krijgen dat ze niet meer beter worden, lopen rond met talloze vragen. Na het slechtnieuwsgesprek volgt een periode met veel emoties en vragen. Op een aantal van deze vragen kan kanker.nl wellicht een passend en betrouwbaar antwoord geven. De website biedt een overzicht met onderwerpen en thema’s waar mensen in de palliatieve fase vaak mee te maken krijgen. Zoals algemene informatie over palliatieve zorg, wel of geen palliatieve behandeling, zorg thuis of elders, en sociale, lichamelijke en psychische gevolgen. Ook is er aandacht voor spiritualiteit en vragen rond het stervensproces.
  Lees meer
 • Het ministerie van VWS heeft een praktijkteam palliatieve zorg ingesteld. Zorgprofessionals kunnen vanaf 1 maart knelpunten en goede voorbeelden doorgeven aan dit praktijkteam en met vragen op het gebied van organisatie en financiering kunnen zij terecht bij de Helpdesk zorgaanbieders.
  Lees meer
 • PalliArts biedt regionale en landelijke informatie over palliatieve zorg  te raadplegen via de mobiele telefoon of tablet. Het ondersteunt de (huis)arts en anderen bij het verlenen van goede palliatieve zorg, afgestemd op de wensen van de patiënt en diens naasten.
  Lees meer
 • Iedereen is het er tijdens het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer op 28 januari 2016 over eens: palliatieve zorg is een zeer belangrijk onderdeel van de zorg. Het veld, de gehele Kamer en ook staatssecretaris Martin van Rijn vinden dat je moet kunnen sterven op een zelfgekozen locatie. Bureaucratie en financiering staan dat op dit moment in de weg. Het programma Nieuwsuur vroeg een week voor het Kamerdebat specifiek aandacht voor de financiële problemen in de hospicezorg. Een groot deel van de discussie ging daarom over de financiering van palliatieve zorg, maar ook kwaliteit en deskundigheid kwamen aan de orde.
  Lees meer
 • Samen met experts op het gebied van dementie heeft IKNL voor de methodiek signalering in de palliatieve fase een aanvulling ontwikkeld voor zorgvragers met dementie. In een pilot gaan twaalf instellingen de aanvulling testen in de praktijk. De uitkomsten worden gebruikt om een definitieve versie  te ontwikkelen die voor alle instellingen in Nederland eind 2016 beschikbaar komt. Tijdens de pilot wordt ook de vernieuwde implementatiehandleiding en het implementatieplanformat getest.
  Lees meer
 • Vrijdag 19 februari 2016 vindt in Domus Medica te Utrecht het congres ‘Niet alles wat kan, hoeft’ plaats. Dit congres sluit aan op het rapport dat begin 2015 is gepubliceerd door de KNMG, waarin mechanismen die leiden tot curatieve overbehandeling en palliatieve onderbehandeling worden beschreven. Tijdens het congres passeren resultaten van de activiteiten die afgelopen jaar hebben plaatsgevonden naar aanleiding van dit rapport de revue. Ook kunnen deelnemers verschillende workshops volgen. Twee van deze workshops worden (mede) verzorgd door IKNL.
  Lees meer
 • De palliatieve zorg is volop in beweging. Die veranderingen maken het noodzakelijk dat ook de consultatievoorziening van IKNL mee verandert. De centraal aangestuurde telefonische consultatie alleen is niet langer afdoende en maakt daarom plaats voor een nog intensievere ondersteuning ter plekke in de lokale, transmurale teams. IKNL-consulenten worden op deze manier nog meer onderdeel van én een vanzelfsprekende partner bij het organiseren en verlenen van palliatieve zorg.
  Lees meer
 • ZonMw nodigt samenwerkende partijen uit om projectideeën voor Palliantie in te dienen vóór donderdag 3 maart 2016. In aanmerking komen (vooral) projecten die tot doel hebben de versnippering in de palliatieve zorg tegen te gaan en die bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de palliatieve zorg in Nederland.
  Lees meer
Nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.

volg ons: