Voor het eerst: ruim 100 hulpmiddelen palliatieve zorg bij elkaar

Het Hulpmiddelenoverzicht Palliatieve Zorg voor zorgverleners op Palliaweb bevat al meer dan 100 hulpmiddelen. Deze ondersteunen zorgverleners en beleidsmakers bij de dagelijkse praktijk en dragen zo bij aan de kwaliteit van de palliatieve zorg in Nederland. Het overzicht is in samenwerking met zorgverleners en beleidsmakers gemaakt. 

In de loop van de tijd zijn veel hulpmiddelen ontwikkeld (binnen en buiten de beroepsgroep) om de beste palliatieve zorg te kunnen verlenen. PZNL heeft dit nu voor het eerst bij elkaar gebracht in een openbaar overzicht, zodat iedereen er makkelijk gebruik van kan maken. Ieder hulpmiddel is aan een nauwkeurige screening onderworpen en beoordeeld. Via de website kunnen gebruikers een selectie maken op basis van onder andere beroep, doelgroep en ziektebeeld.

Voor en door zorgverleners

Caro Verlouw, projectleider en adviseur palliatieve zorg bij IKNL: “We hebben actief gezocht naar hulpmiddelen, en daarnaast hebben veel verschillende organisaties en zorgprofessionals ook al zelf van alles aangeleverd. Het is dus echt van en voor het zorgveld. We zijn trots op wat het overzicht is geworden. Het is heel divers en het groeit door. We houden het natuurlijk actueel.”

Ken jij een hulpmiddel dat in dit overzicht ook een plek verdient? We horen het graag via lerenenpraktijk@iknl.nl.

De hulpmiddelen kunnen worden ingezet door zorgverleners of beleidsmakers. Het aanbod is enorm: van gesprekswijzers en handreikingen tot illustraties, infographics, keuzehulpen, websites, brochures, flyers, toolboxen, vragenlijsten, posters, profielen en zelfs een stripboek. De middelen zijn voor zeer diverse doelgroepen, zoals ouderen, kinderen of mensen met dementie.

Hulpmiddelenoverzicht Palliatieve Zorg

Het hulpmiddelenoverzicht is tot stand gekomen met subsidie van ZonMw.

 

Gerelateerd nieuws

Onderzoek naar ervaringen van patiënten met ongeneeslijke kanker met werkhervatting en -behoud

Werken met een gevorderd stadium van kanker: hoe denken patiënten daar over en wat zijn hun ervaringen? Donna Beerda heeft voor haar onderzoeksstage bij IKNL een nieuw onderzoek gepubliceerd in het tijdschrift Supportive Care in Cancer over de ervaringen en opvattingen van patiënten met gevorderde kanker over  werkhervatting en -behoud. Een belangrijk onderwerp dat meer aandacht verdient vanuit werkgevers, bedrijfsartsen en zorgprofessionals.

lees verder

Stuurinformatie over palliatieve zorg in de Monitor Oncologische Zorg voor ziekenhuizen

IKNL en DHD hebben in de Monitor Oncologische Zorg informatie opgenomen over palliatieve zorg en zorg in de laatste levensfase van in het ziekenhuis overleden kankerpatiënten. Ziekenhuizen kunnen hiermee bekijken hoe vaak er sprake is van passende en potentieel niet-passende zorg in de laatste levensfase. Er is informatie beschikbaar over de inzet van het team palliatieve zorg en de ontvangen zorg (ic-opname, chemotherapie, bezoeken aan de Spoed Eisende Hulp en meerdere ziekenhuisopnames) in de laatste maand van het leven van kankerpatiënten die in het ziekenhuis overleden.

lees verder