Voor het eerst: ruim 100 hulpmiddelen palliatieve zorg bij elkaar

Het Hulpmiddelenoverzicht Palliatieve Zorg voor zorgverleners op Palliaweb bevat al meer dan 100 hulpmiddelen. Deze ondersteunen zorgverleners en beleidsmakers bij de dagelijkse praktijk en dragen zo bij aan de kwaliteit van de palliatieve zorg in Nederland. Het overzicht is in samenwerking met zorgverleners en beleidsmakers gemaakt. 

In de loop van de tijd zijn veel hulpmiddelen ontwikkeld (binnen en buiten de beroepsgroep) om de beste palliatieve zorg te kunnen verlenen. PZNL heeft dit nu voor het eerst bij elkaar gebracht in een openbaar overzicht, zodat iedereen er makkelijk gebruik van kan maken. Ieder hulpmiddel is aan een nauwkeurige screening onderworpen en beoordeeld. Via de website kunnen gebruikers een selectie maken op basis van onder andere beroep, doelgroep en ziektebeeld.

Voor en door zorgverleners

Caro Verlouw, projectleider en adviseur palliatieve zorg bij IKNL: “We hebben actief gezocht naar hulpmiddelen, en daarnaast hebben veel verschillende organisaties en zorgprofessionals ook al zelf van alles aangeleverd. Het is dus echt van en voor het zorgveld. We zijn trots op wat het overzicht is geworden. Het is heel divers en het groeit door. We houden het natuurlijk actueel.”

Ken jij een hulpmiddel dat in dit overzicht ook een plek verdient? We horen het graag via lerenenpraktijk@iknl.nl.

De hulpmiddelen kunnen worden ingezet door zorgverleners of beleidsmakers. Het aanbod is enorm: van gesprekswijzers en handreikingen tot illustraties, infographics, keuzehulpen, websites, brochures, flyers, toolboxen, vragenlijsten, posters, profielen en zelfs een stripboek. De middelen zijn voor zeer diverse doelgroepen, zoals ouderen, kinderen of mensen met dementie.

Hulpmiddelenoverzicht Palliatieve Zorg

Het hulpmiddelenoverzicht is tot stand gekomen met subsidie van ZonMw.

 

Gerelateerd

Symposium over uitgezaaide kanker terugkijken

Het rapport ‘Uitgezaaide kanker in beeld’ werd 5 oktober gepresenteerd op het symposium van de Nederlandse Kankerregistratie. Veel nadruk lag op aandacht voor kwaliteit van leven. Door te bespreken wat belangrijk is voor de patiënt kan de behandeling daar op aangepast worden. Het tweesporenbeleid werd toegelicht: al tijdens curatieve behandeling vooruit kijken en het gesprek voeren over wensen voor de zorg in de laatste levensfase. Het belang van vroegtijdig inzetten van palliatieve zorg liep als een rode draad door het symposium. Kijk hier de lezingen van het symposium terug. 

lees verder

Weinig vooruitgang bij uitgezaaide kanker

Jaarlijks krijgen 38.000 mensen in Nederland te horen dat zij uitgezaaide kanker hebben, dat blijkt uit het rapport ‘Uitgezaaide kanker in beeld’ dat Integraal Kankercentrum Nederland vandaag uitbrengt. Uitgezaaide kanker is niet meer per definitie een doodvonnis, toch is voor de grootste groep patiënten het vooruitzicht amper verbeterd de afgelopen tien jaar. Bovendien is vooraf vaak niet duidelijk of een behandeling zal aanslaan. Zorgverleners kunnen veel betekenen in het verbeteren van de kwaliteit van leven, ook in de laatste maanden van het leven. Door te bespreken wat belangrijk is voor de patiënt kan de behandeling daar op aangepast worden.

lees verder