nieuws over palliatieve zorg

 • Iedereen is het er tijdens het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer op 28 januari 2016 over eens: palliatieve zorg is een zeer belangrijk onderdeel van de zorg. Het veld, de gehele Kamer en ook staatssecretaris Martin van Rijn vinden dat je moet kunnen sterven op een zelfgekozen locatie. Bureaucratie en financiering staan dat op dit moment in de weg. Het programma Nieuwsuur vroeg een week voor het Kamerdebat specifiek aandacht voor de financiële problemen in de hospicezorg. Een groot deel van de discussie ging daarom over de financiering van palliatieve zorg, maar ook kwaliteit en deskundigheid kwamen aan de orde.
  Lees meer
 • Samen met experts op het gebied van dementie heeft IKNL voor de methodiek signalering in de palliatieve fase een aanvulling ontwikkeld voor zorgvragers met dementie. In een pilot gaan twaalf instellingen de aanvulling testen in de praktijk. De uitkomsten worden gebruikt om een definitieve versie  te ontwikkelen die voor alle instellingen in Nederland eind 2016 beschikbaar komt. Tijdens de pilot wordt ook de vernieuwde implementatiehandleiding en het implementatieplanformat getest.
  Lees meer
 • Vrijdag 19 februari 2016 vindt in Domus Medica te Utrecht het congres ‘Niet alles wat kan, hoeft’ plaats. Dit congres sluit aan op het rapport dat begin 2015 is gepubliceerd door de KNMG, waarin mechanismen die leiden tot curatieve overbehandeling en palliatieve onderbehandeling worden beschreven. Tijdens het congres passeren resultaten van de activiteiten die afgelopen jaar hebben plaatsgevonden naar aanleiding van dit rapport de revue. Ook kunnen deelnemers verschillende workshops volgen. Twee van deze workshops worden (mede) verzorgd door IKNL.
  Lees meer
 • De palliatieve zorg is volop in beweging. Die veranderingen maken het noodzakelijk dat ook de consultatievoorziening van IKNL mee verandert. De centraal aangestuurde telefonische consultatie alleen is niet langer afdoende en maakt daarom plaats voor een nog intensievere ondersteuning ter plekke in de lokale, transmurale teams. IKNL-consulenten worden op deze manier nog meer onderdeel van én een vanzelfsprekende partner bij het organiseren en verlenen van palliatieve zorg.
  Lees meer
 • ZonMw nodigt samenwerkende partijen uit om projectideeën voor Palliantie in te dienen vóór donderdag 3 maart 2016. In aanmerking komen (vooral) projecten die tot doel hebben de versnippering in de palliatieve zorg tegen te gaan en die bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de palliatieve zorg in Nederland.
  Lees meer
 • In januari en februari zijn de eerste drie symposia gehouden in de reeks verpleegkundige symposia ‘Longkanker en palliatieve zorg’ in de regio’s Amsterdam, Utrecht en Leiden / Rotterdam. Tijdens deze interactieve bijeenkomsten namen de deelnemers deel aan discussies over palliatieve radiotherapie bij patiënten met niet-kleincellige longkanker (NSCLC), Advance Care Planning, de richtlijn Dyspneu en het zorgpad Palliatieve zorg. In deze reeks vinden ook nog symposia plaats in de regio Nijmegen (16 maart in Elst) en in de regio Zwolle (24 maart). Inschrijven kan via deze website.
  Lees meer
 • Radboudumc, IKNL en PAO Heyendael houden 17 maart 2016 voor de achtste maal de scholing 'Palliatieve zorg: Intuïtie, wijsheid of wetenschap?'. Ook dit jaar staat de scholingsdag in het teken van laatste ontwikkelingen binnen de palliatieve zorg. Er zijn plenaire voordrachten over uiteenlopende thema’s, zoals het naderend levenseinde en pro-actief werken; omgaan met spiritualiteit en de dokter en de dood.
  Lees meer
 • Onderzoekers van IKNL, Radboudumc (IQ healthcare) en Vumc (EMGO+ Institute for Health and Care Research)  werken samen aan een onderzoek naar zorg in de laatste levensfase bij mensen met long- of darmkanker. Het onderzoek vindt plaats binnen het programma ‘Zinnige Zorg’ van het Zorginstituut Nederland.
  Lees meer
Nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.

volg ons: