Stuurinformatie over palliatieve zorg in de Monitor Oncologische Zorg voor ziekenhuizen

IKNL en DHD hebben in de Monitor Oncologische Zorg informatie opgenomen over palliatieve zorg en zorg in de laatste levensfase van in het ziekenhuis overleden kankerpatiënten. Ziekenhuizen kunnen hiermee bekijken hoe vaak er sprake is van passende en potentieel niet-passende zorg in de laatste levensfase. Er is informatie beschikbaar over de inzet van het team palliatieve zorg en de ontvangen zorg (ic-opname, chemotherapie, bezoeken aan de Spoed Eisende Hulp en meerdere ziekenhuisopnames) in de laatste maand van het leven van kankerpatiënten die in het ziekenhuis overleden.

Ziekenhuizen hebben sinds enkele jaren teams palliatieve zorg. Het beschikken over een team palliatieve zorg is een SONCOS-norm voor de kwaliteit van kankerzorg in het ziekenhuis. Steeds vaker overleggen behandelaren met dit team palliatieve zorg of verzorgt dit team begeleiding voor patiënten en afstemming met de huisarts. Desondanks blijft het een uitdaging om op alle afdelingen in een ziekenhuis voldoende aandacht te hebben voor een naderend laatste levensfase, samen met de patiënt vooruit te kijken en om de behandeling tijdig aan te passen. Verreweg de meeste patiënten hebben een voorkeur om thuis te overlijden, toch lukt dat nog lang niet altijd. Daarnaast is er ook regelmatig nog een wijziging van chemotherapie in de laatste maanden van het leven, terwijl deze behandelingen in dat stadium eerder bijdragen aan een lagere kwaliteit van leven en hogere zorgkosten. Tijdige inzet van palliatieve zorg verlaagt het risico op potentieel niet-passende zorg in de laatste levensmaand (Boddaert et al, 2022). De toegevoegde informatie in de Monitor Oncologische Zorg helpt ziekenhuizen bij het toetsen van de voortgang op het tijdig herkennen van de laatste levensfase en het aanpassen van beleid hierop.

Stuurinformatie

IKNL en DHD werken intensief samen om ziekenhuizen zo volledig mogelijke stuurinformatie over de oncologische zorg te bieden. Deze hebben zij samengebracht in de Monitor Oncologische Zorg. In de online omgeving kunnen ziekenhuizen de kankerdiagnoses en behandelingen in het eigen ziekenhuis vergelijken met regionale en landelijke gemiddelden.

De data over palliatieve zorg en zorg in de laatste levensfase zijn afkomstig van de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ), beheerd door DHD. In de Monitor Oncologische Zorg staan ook data van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) van IKNL. De LBZ en NKR leveren samen belangrijke stuurinformatie voor ziekenhuizen over nagenoeg alle kankersoorten en palliatieve zorg.

Monitor raadplegen?

In elk ziekenhuis is een lokaal beheerder aangesteld die ziekenhuismedewerkers en medisch specialisten toegang kan geven tot de Monitor Oncologische Zorg. De DHD-servicedesk (info@dhd.nl) vertelt u graag wie de lokaal beheerder is in uw ziekenhuis. Met uw inloggegevens logt u vervolgens in op https://monitoroncologie.dhd.nl

Referentie

Boddaert MS, Pereira C, Adema J, et al. Inappropriate end-of-life cancer care in a generalist and specialist palliative care model: a nationwide retrospective population-based observational study. BMJ Supportive & Palliative Care 2022;12:e137-e145. Open Access. 

Gerelateerd nieuws

Oudere leeftijd speelt grote rol bij krijgen palliatieve, systemische therapie

Bij patiënten met dikkedarmkanker en metachrone metastasen (stadium IV) speelt een hoge leeftijd (vanaf 75 jaar) een belangrijke rol bij het wel of niet krijgen van palliatieve, systemische therapie. Zelfs bij oudere patiënten, geselecteerd voor het volgen van een gecombineerde therapie met CAPOX, wordt de behandeling in de praktijk vaak eerder gestaakt. Dat concluderen Lieke Razenberg (Catharina Ziekenhuis, IKNL) en collega’s in een population-based studie verschenen in Geriatric Oncology. De onderzoekers signaleren verder een aanzienlijke variatie tussen ziekenhuizen in het voorschrijven van palliatieve, systemische therapie, met name bij patiënten van 75 jaar of ouder.

lees verder