Veel belangstelling voor Webinar Oncologiezorgnetwerken in beeld

Maandag 20 juni jl. volgden bijna 250 mensen het webinar Oncologiezorgnetwerken in beeld. In dit webinar werd onder meer gesproken over de meerwaarde van een oncologiezorgnetwerk voor de patiënt, zorgverleners en verwijzers, waar je ze kunt vinden en hoe een oncologiezorgnetwerk zich verder kan professionaliseren. Een oncologiezorgnetwerk is een regionaal of lokaal netwerk van met name eerstelijns zorgverleners die mensen met kanker en hun naasten dichtbij huis behandelen en begeleiden. Hebt u het webinar gemist? Kijk het terug. 

Kwaliteit borgen 

In het webinar vertelde Désiré Paschedag, initiatiefnemer van het oncologiezorgnetwerk OncoLokaal en ervaringsdeskundige in een interview met Joeri Gilissen, voorzitter van het Landelijk Overleg Paramedische en Psychosociale Oncologische Zorg (LOPPSOZ) hoe belangrijk een oncologiezorgnetwerk voor de patiënt is.  

Miranda Velthuis (IKNL en Taskforce Cancer Survivorship Care) gaf aan hoe de kwaliteit van oncologiezorgnetwerken is geborgd via een set uniforme kwaliteitscriteria, opgesteld door diverse beroepsverenigingen uit het LOPPSOZ, en getoetst door de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO) namens al deze partijen.  

Zichtbaarheid en landelijke dekking 

Vervolgens toonde Monique Becker (IKNL) de nieuwe website oncologiezorgnetwerken.nl waarop alle erkende en startende oncologiezorgnetwerken in Nederland te vinden zijn. Daarnaast is een format ontwikkeld die startende oncologiezorgnetwerken kunnen gebruiken om een eigen website in te richten. De nieuwe website van OncoLokaal is de eerste website gebouwd met dit format en deze ging vandaag live.
Arie Jongejan (directeur Proscoop namens ROS-netwerk) vertelde over de ondersteuning die de Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS’en) aan zowel beginnende als bestaande oncologiezorgnetwerken geven. Vanuit de coalitie oncologiezorgnetwerken zetten zij zich in op een landelijke dekking van de oncologiezorgnetwerken in Nederland. 

Financiële bestendigheid 

Chantal Lammens (IKNL en Taskforce Cancer Survivorship Care) en Michelle Verseveld (oncologie fysiotherapeut regio Dordrecht) gingen in op de inzet voor de bekostiging van oncologiezorgnetwerken. In afstemming met twee pilot netwerken, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) en zorgverzekeraar CZ ligt er een voorstel om de geboden multidisciplinaire zorg in de oncologiezorgnetwerken te vertalen naar een multidisciplinair behandelprogramma oncologie voor de eerstelijn.  

Verbinding zorglandschap 

Tot slot vertelde Miranda Velthuis over het versterken van de verbinding van de oncologiezorgnetwerken met de medisch-technische oncologienetwerken, ziekenhuizen en huisartsen waaraan de Taskforce Cancer Survivorship Care werkt.
Eveliene Manten-Horst (directeur AYA Zorgnetwerk) ging vervolgens in op de ontwikkeling dat in de regio rondom het Erasmus MC en het Radboudumc de samenwerking tussen de AYA-expertisecentra en de oncologiezorgnetwerken is opgestart om lijnloze zorg te verlenen aan jongvolwassenen met kanker (AYA’s). 

Kijk hier het webinar terug:

Zie ook het nieuwsbericht Doorbraak professionaliseringslag oncologiezorgnetwerken in de regio

Het webinar komt voort uit het project Netwerkvorming Oncologie: ook voor de gevolgen van kanker. In dit project, gesubsidieerd door ZonMw, heeft IKNL namens de Taskforce Cancer Survivorship Care (TF CSC) en in samenwerking met o.a. de Nederlandse Federatie Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), oncologienetwerken en Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS’en) gewerkt aan gewerkt aan een professionaliseringslag in de netwerkzorg met aandacht voor onder meer borging van kwaliteit, financiële bestendigheid en landelijke dekking en zichtbaarheid van oncologiezorgnetwerken. 

Gerelateerd nieuws

Aantal gekwalificeerde oncologiezorgnetwerken neemt toe

zorgverleners

Inmiddels zijn er 46 erkende oncologiezorgnetwerken in Nederland en het aantal gekwalificeerde netwerken blijft stijgen en dat is goed nieuws! Immers we willen allemaal dat mensen die leven met en na kanker en die kampen met de gevolgen van kanker dichtbij huis passende zorg vinden. Niet alleen neemt het aantal oncologiezorgnetwerken, waarin zorgverleners zoals huisartsen, fysiotherapeuten en diëtisten met elkaar samenwerken toe. Ook het aantal oncologiezorgnetwerken dat de kwaliteit laat toetsen, neemt toe. 

 

lees verder

Nieuw: E-learning Kanker en werk voor verpleegkundigen

Hoe zorg je er als verpleegkundige voor dat er aandacht is voor werk vanaf diagnose? Beschik je over voldoende kennis en expertise om met een patiënt hierover in gesprek te gaan? Om verpleegkundigen hiermee te helpen, is de e-learning Kanker en werk ontwikkeld. 

lees verder