zorgverleners

Aantal gekwalificeerde oncologiezorgnetwerken neemt toe

Inmiddels zijn er 46 erkende oncologiezorgnetwerken in Nederland en het aantal gekwalificeerde netwerken blijft stijgen en dat is goed nieuws! Immers we willen allemaal dat mensen die leven met en na kanker en die kampen met de gevolgen van kanker dichtbij huis passende zorg vinden. Niet alleen neemt het aantal oncologiezorgnetwerken, waarin zorgverleners zoals huisartsen, fysiotherapeuten en diëtisten met elkaar samenwerken toe. Ook het aantal oncologiezorgnetwerken dat de kwaliteit laat toetsen, neemt toe. 

 

Wat is een oncologiezorgnetwerk  

Een oncologiezorgnetwerk is een regionaal of lokaal netwerk van met name eerstelijns zorgverleners die mensen met kanker en hun naasten dichtbij huis behandelen en begeleiden. Denk bijvoorbeeld aan fysiotherapeuten, huisartsen, psychologen, diëtisten, ergotherapeuten en andere gespecialiseerde zorgverleners. De zorgverleners in het netwerk kennen elkaar goed en zijn op de hoogte van elkaars aanpak. Door de korte lijnen kunnen ze de behandelingen snel en goed op elkaar afstemmen. Het netwerk maakt ook afspraken met ziekenhuizen of revalidatiecentra over afstemming van zorg. 

Kwaliteitscriteria oncologiezorgnetwerken 

Om mensen die leven met en na kanker de juiste zorg voor de gevolgen van kanker te kunnen bieden, op de juiste plek en waar mogelijk dichtbij huis, is een goede samenwerking rond de patiënt tussen zorgverleners in alle lijnen noodzakelijk. Oncologiezorgnetwerken vervullen hierin een belangrijke rol. Om de kwaliteit van de oncologiezorgnetwerken te verstevigen en te borgen, zijn in 2021 in afstemming met diverse beroepsverenigingen die participeren in het Landelijk Overleg Paramedische en Psychosociale Zorg (LOPPSOZ) de kwaliteitscriteria oncologiezorgnetwerken vastgesteld. Oncologiezorgnetwerken kunnen deze criteria gebruiken bij de ontwikkeling van hun netwerk en om hun kwaliteit verder te verbeteren. De Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO) voert namens het LOPPSOZ de toetsing uit. Netwerken die voldoen aan de kwaliteitscriteria worden opgenomen in de Verwijsgids Kanker en op Oncologiezorgnetwerken.nl als erkend netwerk. Daarnaast worden ook startende (nog niet erkende) oncologiezorgnetwerken onder die hoedanigheid vermeld op oncologiezorgnetwerken.nl. 

Groei gekwalificeerde oncologiezorgnetwerken 

Het valt op dat ondanks, of wellicht dankzij, de invoering van de kwaliteitscriteria het aantal oncologiezorgnetwerken groeiende is. Voorafgaand aan de invoering van de kwaliteitscriteria oncologiezorgnetwerken in 2021 waren 36 oncologiezorgnetwerken opgenomen in de Verwijsgids Kanker. Na invoering van de kwaliteitscriteria waren 44 oncologiezorgnetwerken erkend en opgenomen in de Verwijsgids Kanker (december 2022). Op dit moment zijn 46 oncologiezorgnetwerken erkend en opgenomen in de Verwijsgids Kanker. Daarnaast zijn er 14 startende (nog niet erkende) oncologiezorgnetwerken. Wat verder opvalt is dat het aandeel leden van een oncologiezorgnetwerk, dat opgenomen is in de Verwijsgids Kanker en daarmee voldoet aan de eisen van de beroepsvereniging voor opname in de Verwijsgidskanker, toeneemt. In 2021 (voorafgaand aan de invoering van de kwaliteitscriteria) had 64% van de oncologiezorgnetwerken 50% of meer leden die opgenomen waren in de Verwijsgids Kanker. In december 2022 voldeed 93% van de oncologiezorgnetwerken aan dit criterium.  

Hertoetsing 

Om de kwaliteit van oncologiezorgnetwerken te blijven borgen, heeft het LOPPSOZ besloten om oncologiezorgnetwerken na drie jaar (vanaf het moment van goedkeuring kwaliteitstoetsing) uit te nodigen voor een zelfevaluatie ten behoeve van hertoetsing van de kwaliteitscriteria. Zie hier voor meer informatie.  

Congres Kanker & Leven 12 mei 

Wilt u meer weten over oncologiezorgnetwerken en hoe we de zorg voor de gevolgen van kanker in oncologiezorgnetwerken, informele zorg en medisch technische zorg vanuit het ziekenhuis met elkaar kunnen verbinden? Kom dan naar het Congres Kanker & Leven op 12 mei. In de ochtend kunt u de landelijke livestream vanuit huis volgen en in de middag organiseert de Taskforce Cancer Survivorship Care in samenwerking met diverse Regionale Ondersteuningstructuren (ROS’en) regionale symposia op zeven locaties in het land. Meer informatie en meld je aan. 

Gerelateerd nieuws

Veel belangstelling voor Webinar Oncologiezorgnetwerken in beeld

Maandag 20 juni jl. volgden bijna 250 mensen het webinar Oncologiezorgnetwerken in beeld. In dit webinar werd onder meer gesproken over de meerwaarde van een oncologiezorgnetwerk voor de patiënt, zorgverleners en verwijzers, waar je ze kunt vinden en hoe een oncologiezorgnetwerk zich verder kan professionaliseren. Een oncologiezorgnetwerk is een regionaal of lokaal netwerk van met name eerstelijns zorgverleners die mensen met kanker en hun naasten dichtbij huis behandelen en begeleiden. Hebt u het webinar gemist? Kijk het terug. 

lees verder

Nieuw: E-learning Kanker en werk voor verpleegkundigen

Hoe zorg je er als verpleegkundige voor dat er aandacht is voor werk vanaf diagnose? Beschik je over voldoende kennis en expertise om met een patiënt hierover in gesprek te gaan? Om verpleegkundigen hiermee te helpen, is de e-learning Kanker en werk ontwikkeld. 

lees verder