Nieuw: E-learning Kanker en werk voor verpleegkundigen

Hoe zorg je er als verpleegkundige voor dat er aandacht is voor werk vanaf diagnose? Beschik je over voldoende kennis en expertise om met een patiënt hierover in gesprek te gaan? Om verpleegkundigen hiermee te helpen, is de e-learning Kanker en werk ontwikkeld. 

Verpleegkundigen vinden het vaak moeilijk om de gevolgen van kanker op het werk te bespreken. Toch is het belangrijk om voor de start van de behandeling het werk van de patiënt in beeld hebben. De behandeling kan namelijk consequenties hebben voor het werkvermogen van de patiënt.

Houvast 

'De focus in het ziekenhuis ligt voornamelijk op behandeling en herstel', zegt Roel Masselink, voorheen belangenbehartiger kwaliteit van Leven van Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), een van de partners van het Landelijk Overleg Paramedische en Psychosociale Oncologische Zorg (LOPPSOZ). 'Maar je moet ook nadenken over werk. Werk is inkomen, zingeving en soms ook afleiding. Het geeft houvast. We willen dat mensen daar zoveel mogelijk zelf regie op hebben. Het is belangrijk om al in het ziekenhuis daarover in gesprek te gaan. Als verpleegkundige ga je over de gezondheid van mensen. Daar hoort werk bij. Wees dus nieuwsgierig naar wie je voor je hebt. Met een paar simpele vragen weet je dat al.' 

Open vragen stellen

'Die vragen komen aan bod in de e-learning Kanker en werk', vertelt Leontien Emmaneel, oncologieverpleegkundige in het Rode Kruis Ziekenhuis. Vanuit de V&VN Themawerkgroep Psychosociale Begeleiding bij Oncologie is ze betrokken bij de ontwikkeling van de e-learning. 'Door open vragen te stellen als "hoe gaat het met uw werk?" en "heeft u behoefte aan ondersteuning?" ontstaat aandacht. Dat is belangrijk. Het is  de taak van verpleegkundigen om te luisteren en de basiskennis te hebben om te weten wat er mogelijk is rondom ziekte en werk', zegt Emmaneel, zodat ze weten waar ze naar kunnen verwijzen.  

Werk als medicijn 

Desiree Dona werkt als klinisch arbeidsgeneeskundige oncologie bij het Radboudumc en was ook betrokken bij de ontwikkeling van deze e-learning. Zij ziet werk niet alleen als behandeldoel, maar ook als medicijn. 'Werk is herstelbevorderend', zegt Dona, 'De aandacht daarvoor moet vanaf de diagnose beginnen. Er is al wat informatie en ondersteuning voor mensen die in loondienst zijn, maar deze e-learning is ook bedoeld voor groepen die nu buiten de boot vallen. Bijvoorbeeld zelfstandigen, mensen met een tijdelijk contract of werkzoekenden.' 

Inhoud e-learning 

De e-learning Kanker en werk helpt verpleegkundigen om het gesprek over werk aan te gaan. In de e-learning komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

  • Factoren die van invloed zijn op werk. 
  • Wet- en regelgeving. 
  • Bespreekbaar maken van werk. 
  • Verpleegkundige interventies die bijdragen aan behoud van en terugkeer naar werk. 
  • Adviezen geven over werk gerelateerde verwijsmogelijkheden. 

Meer informatie 

De e-learning Kanker en werk is onderdeel van een serie e-learningmodules rondom psychosociale zorg voor mensen met kanker. Deze ontwikkelt Noordhoff in samenwerking met Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland Oncologie (V&VN Oncologie) en IKNL, namens de Taskforce Cancer Survivorship Care. De e-learning sluit aan bij het Nationaal Actieplan Kanker & Leven van de Taskforce Cancer Survivorship Care waarin één van de doelen is dat zorgverleners en mensen met kanker meer kennis en expertise hebben over (late) gevolgen. 

De e-learning Kanker en werk is gratis voor leden van V&VN Oncologie. Niet-leden betalen €30. 

Bestel hier de e-learning Kanker en werk 

Bekijk ook de verdiepingsmasterclass Psychosociale zorg van Vestalia waarvan kanker en werk een onderdeel is.  

Andere e-learnings en masterclasses voor verpleegkundigen: 

Gerelateerd nieuws

Aantal gekwalificeerde oncologiezorgnetwerken neemt toe

zorgverleners

Inmiddels zijn er 46 erkende oncologiezorgnetwerken in Nederland en het aantal gekwalificeerde netwerken blijft stijgen en dat is goed nieuws! Immers we willen allemaal dat mensen die leven met en na kanker en die kampen met de gevolgen van kanker dichtbij huis passende zorg vinden. Niet alleen neemt het aantal oncologiezorgnetwerken, waarin zorgverleners zoals huisartsen, fysiotherapeuten en diëtisten met elkaar samenwerken toe. Ook het aantal oncologiezorgnetwerken dat de kwaliteit laat toetsen, neemt toe. 

 

lees verder

Veel belangstelling voor Webinar Oncologiezorgnetwerken in beeld

Maandag 20 juni jl. volgden bijna 250 mensen het webinar Oncologiezorgnetwerken in beeld. In dit webinar werd onder meer gesproken over de meerwaarde van een oncologiezorgnetwerk voor de patiënt, zorgverleners en verwijzers, waar je ze kunt vinden en hoe een oncologiezorgnetwerk zich verder kan professionaliseren. Een oncologiezorgnetwerk is een regionaal of lokaal netwerk van met name eerstelijns zorgverleners die mensen met kanker en hun naasten dichtbij huis behandelen en begeleiden. Hebt u het webinar gemist? Kijk het terug. 

lees verder