Oproep: Doe mee aan de peiling naar markering van de palliatieve fase en proactieve zorgplanning

Bent u verzorgende, verpleegkundige of arts? Dan vraagt de coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) u mee te doen aan een korte peiling om inzicht te krijgen in uw ervaringen, kennis en opvattingen over twee belangrijke thema’s binnen de palliatieve zorg: markering en proactieve zorgplanning. Daarmee bedoelen we het herkennen van patiënten in de palliatieve fase en het voeren van het gesprek over waarden, wensen en behoeften en behandelgrenzen van de patiënt voor die laatste levensfase.

 

Deze peiling is bedoeld om te kijken wat u helpt bij markering en proactieve zorgplanning en wat er beter kan rondom deze thema’s. Deze eerste peiling is een nulmeting en dient daarmee ook als uitgangspunt voor het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II). We vergelijken de uitkomsten van de peiling onder zorgverleners met peilingen onder burgers en patiënten en naasten. We herhalen de peilingen eens in de twee jaar.

Ondanks de extra druk die Covid-19 legt op zorgverleners, is samen met hen besloten deze vragenlijst nu toch uit te zetten. Juist omdat we zien dat Covid-19 vraagt om proactieve zorgplanning, zodat -ook in acute situaties- passende zorg gegeven wordt.

Het invullen van de vragenlijst duurt 5-10 minuten. Wij danken u alvast heel hartelijk voor uw deelname en stellen het op prijs als u wilt helpen de peiling bij uw collega’s onder de aandacht te brengen.

Ga naar de vragenlijst

banner-peiling-patz_400x200-(002).png

Gerelateerd nieuws

Onderzoek naar samenwerking informele zorg voor mensen met ongeneeslijke kanker (en hun naasten)

oudere en iets jongere man zitten tegenover elkaar en eten een kom soep

In de komende jaren zal de zorgvraag voor zowel de oncologische zorg als informele palliatieve zorgaanbieders alleen maar toenemen. Dit onderzoek heeft dan ook als doel: het verbeteren van informele zorg voor mensen met ongeneeslijke kanker en hun naasten, door betere samenwerking tussen verschillende aanbieders van informele zorg op het kruispunt van oncologie en palliatieve zorg.

lees verder

Knelpuntenenquête Mondklachten in de palliatieve fase van start

gesprek arts oudere patiënt

De richtlijn Mondklachten in de palliatieve fase wordt herzien. Daarom worden zorgprofessionals gevraagd hun knelpunten uit de praktijk aan te geven via een enquête. IKNL is de procesbegeleider voor de richtlijnen palliatieve zorg. 

lees verder