Oproep: Doe mee aan de peiling naar markering van de palliatieve fase en proactieve zorgplanning

Bent u verzorgende, verpleegkundige of arts? Dan vraagt de coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) u mee te doen aan een korte peiling om inzicht te krijgen in uw ervaringen, kennis en opvattingen over twee belangrijke thema’s binnen de palliatieve zorg: markering en proactieve zorgplanning. Daarmee bedoelen we het herkennen van patiënten in de palliatieve fase en het voeren van het gesprek over waarden, wensen en behoeften en behandelgrenzen van de patiënt voor die laatste levensfase.

 

Deze peiling is bedoeld om te kijken wat u helpt bij markering en proactieve zorgplanning en wat er beter kan rondom deze thema’s. Deze eerste peiling is een nulmeting en dient daarmee ook als uitgangspunt voor het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II). We vergelijken de uitkomsten van de peiling onder zorgverleners met peilingen onder burgers en patiënten en naasten. We herhalen de peilingen eens in de twee jaar.

Ondanks de extra druk die Covid-19 legt op zorgverleners, is samen met hen besloten deze vragenlijst nu toch uit te zetten. Juist omdat we zien dat Covid-19 vraagt om proactieve zorgplanning, zodat -ook in acute situaties- passende zorg gegeven wordt.

Het invullen van de vragenlijst duurt 5-10 minuten. Wij danken u alvast heel hartelijk voor uw deelname en stellen het op prijs als u wilt helpen de peiling bij uw collega’s onder de aandacht te brengen.

Ga naar de vragenlijst

banner-peiling-patz_400x200-(002).png

Gerelateerd

Naasten onvoldoende betrokken bij palliatieve zorg voor patiënten met uitgezaaide kanker

Profielfoto Janneke van Roij

Steeds meer mensen krijgen te maken met de gevolgen van vergevorderde kanker en palliatieve zorg. Dit heeft grote impact op de kwaliteit van leven van patiënten en dat van hun naasten. Daarbij blijkt dat het emotioneel functioneren van naasten vaak harder geraakt wordt dan dat van de patiënten zelf. Naasten ervaren echter te weinig aandacht voor hun welbevinden vanuit zorgverleners. Dat leidt ertoe dat naasten minder tevreden zijn over de zorg voor de patiënt én voor zichzelf. Door hen beter te betrekken in de zorg voor de patiënt en handreikingen te bieden voor bijvoorbeeld ontspanning, kan het welbevinden van zowel patiënt als naaste verbeteren.

lees verder

Nieuwe richtlijn Obstipatie in de palliatieve fase

man grijpt buik

De herziene richtlijn Obstipatie in de palliatieve fase is uitgebracht. Deze is tot stand gekomen op basis van knelpunten uit in de praktijk en wetenschappelijke literatuur over dit onderwerp. De multidisciplinaire werkgroep heeft aanvullend aanbevelingen geformuleerd die aansluiten bij de praktijk.

lees verder