Oproep: Doe mee aan de peiling naar markering van de palliatieve fase en proactieve zorgplanning

Bent u verzorgende, verpleegkundige of arts? Dan vraagt de coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) u mee te doen aan een korte peiling om inzicht te krijgen in uw ervaringen, kennis en opvattingen over twee belangrijke thema’s binnen de palliatieve zorg: markering en proactieve zorgplanning. Daarmee bedoelen we het herkennen van patiënten in de palliatieve fase en het voeren van het gesprek over waarden, wensen en behoeften en behandelgrenzen van de patiënt voor die laatste levensfase.

 

Deze peiling is bedoeld om te kijken wat u helpt bij markering en proactieve zorgplanning en wat er beter kan rondom deze thema’s. Deze eerste peiling is een nulmeting en dient daarmee ook als uitgangspunt voor het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II). We vergelijken de uitkomsten van de peiling onder zorgverleners met peilingen onder burgers en patiënten en naasten. We herhalen de peilingen eens in de twee jaar.

Ondanks de extra druk die Covid-19 legt op zorgverleners, is samen met hen besloten deze vragenlijst nu toch uit te zetten. Juist omdat we zien dat Covid-19 vraagt om proactieve zorgplanning, zodat -ook in acute situaties- passende zorg gegeven wordt.

Het invullen van de vragenlijst duurt 5-10 minuten. Wij danken u alvast heel hartelijk voor uw deelname en stellen het op prijs als u wilt helpen de peiling bij uw collega’s onder de aandacht te brengen.

Ga naar de vragenlijst

banner-peiling-patz_400x200-(002).png

Gerelateerd nieuws

Voorkom niet-passende zorg door vroegtijdige inzet gespecialiseerde palliatieve zorg

Arts meet bloeddruk op bij patiënt Een aanzienlijk aantal patiënten met levensbedreigende ziekten zoals kanker ontvangt potentieel niet-passende zorg in de laatste 30 dagen van het leven, zoals spoedeisende hulp-bezoeken, ziekenhuis- of IC-opnames of overlijden in het ziekenhuis. Dit blijkt uit een onderzoek van Manon Boddaert en collega’s, waarover onlangs gepubliceerd werd in het special issue ‘Palliative Care for Patients with Cancer’ van Cancers. Het verbeteren van de kwaliteit van zorg aan het einde van het leven is een prioriteit voor patiënten en hun families en voor de volksgezondheid.  De onderzoekers onderstrepen het belang van vroegtijdige inzet van gespecialiseerde palliatieve zorg in complexe sitaties als integraal onderdeel van de reguliere zorg. lees verder

Tijdig integreren van palliatieve zorg in de oncologie; hoe gaat dat in de praktijk?

Foto met quote dokter Filip de Vos

Uit onderzoek weten we dat voor mensen met ongeneeslijke kanker en voor hun naasten tijdige inzet van palliatieve zorg heel belangrijk is. Het verhoogt de kwaliteit van leven en de kans op passende zorg. Ook kan het de symptoomlast en de last op mantelzorgers verlagen. Het onderzoeksproject Tijdige Integratie Palliatieve Zorg in de Oncologie (TIPZO) wil deze tijdige inzet van palliatieve zorg bevorderen. In dit project werkt IKNL samen met de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), het UMC Groningen en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Senior-onderzoeker palliatieve zorg bij IKNL Dr. Natasja Raijmakers en internist-oncoloog Dr. Filip de Vos zijn betrokken bij het project. We spraken hen over het belang van tijdig integreren van palliatieve zorg en over waar we nu staan in het project. 

lees verder